Alterneringsledigheten blir kortare

2016-01-04

Villkoren för alterneringsledighet ändras. Alterneringsledigheten blir kortare så att den maximala längden är 180 kalenderdagar. I fortsättningen kommer alterneringsledighet att förutsätta att man varit i arbete i minst 20 år. Tidigare räckte det med 16 år.

Republikens president stadfäste den 30 december 2015 den lagändring som gäller lagen om alterneringsledighet.

Alterneringsersättningen förenhetligas genom att man slopar den högre ersättningen för dem med lång tid i arbetslivet. I fortsättningen är alterneringsersättningen för alla 70 procent av arbetslöshetsdagpenningen.​