Avtalsförhandlingar 2020

Fackförbundet Jyty förhandlar om kollektivavtal under hösten 2019 samt vintern och våren 2020. Kollektivavtalsförhandlingar hålls för kommunbranschen, de privata sektorerna och kyrkobranschen. De största avtalen med tanke på medlemsantalen är det kommunala arbets- och tjänstekollektivavtalet AKTA, den kommunala tekniska personalens avtal TS samt de privata sektorernas AVAINTES.

Under denna förhandlingsrunda är de andra avtalen inom den privata sektorn bl a socialtjänstebranschen, hälsovårdsbranschen, undervisningsbranschen, rådgivningsbranschen och allmänavtalet. I kyrkobranschen avtalas om kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal KyrkTAK. Avtalen går i regel ut 31.3.2020.

Jyty förhandlar i kommunbranschen genom Offentliga sektorns union JAU (f d Kommunbranschens union), som bildats av Jyty och JHL, samt i kyrkobranschen genom Kyrkobranschens union som bildats av Jyty och JHL. Som motpart står KT Kommunarbetsgivarna som representerar arbetsgivarna. I AVAINTES-avtalet representeras arbetsgivarna av Avaintatyönantajat ry. Dessutom knyter Jyty kollektivavtal med arbetsgivarförbund som hör till Finlands näringsliv (EK) samt med andra privata arbetsgivarföreningar. Jyty förhandlar för sina medlemmar i totalt 18 kollektivavtal.

Tilläggsinformation fås i första hand av Jytys egna förtroendemän, de regionala byråerna eller förbundets intressebevakningsavdelning per e-post tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi eller genom att ringa servicenumren.

Obs! Läs alla nyheter och meddelanden på finska: Sopimusneuvottelut 2020

Nyheter och meddelanden

- Kommunbranschen får löneförhöjningar enligt den allmänna linjen och kiky-timmarna tas bort – Jyty godkände förhandlingsresultatet (28.5.2020)

- Jytys intressebevakningsdirektör Marja Lounasmaa: Sanningen om kommunbranschens fallna avtalsförslag (4.5.2020)

- Kommunbranschens avtalslösningsförslag föll (30.4.2020)


- JHL och Jyty: Avtal inom kommunsektorn måste nås före slutet av april (17.4.2020)


- Förhandlare ber riksförlikningsmannen kalla parterna till medling (31.3.2020)


- Kommunbranschens kollektivavtalsförhandlingar har avbrutits – JHL, FOSU och Jyty kräver ansvarstagande (19.3.2020)

- Den offentliga sektorns organisationer säger upp sina tjänste- och arbetskollektivavtal – nästan 600 000 arbetstagare hos kommuner, staten och kyrkan nära hamna i avtalslöst läge (29.1.2020)

- Jytys medlemmar till arbetskonflikt i avtalsbranschen för energibranschens funktionärer 1.2.2020 (17.1.2020)

- Jyty inledde kommunsektorns avtalsförhandlingar (14.1.2020)- Jyty: Ordentlig löneförhöjning, kiky-timmarna bort (14.1.2020)


- Arkea Oy stannar kvar i Avainta ry:s kollektivavtal (5.12.2019)

- Jytys förbundsfullmäktige: Exportbranscherna bör inte få bestämma lönerna för den kvinnodominerade offentliga sektorn (29.11.2019)


- Jyty: Strävan till lika lön bör tas på allvar (4.11.2019)