Utbildning för personalrepresentanter

Vi arrangerar mångsidig utbildning för personalrepresentanter, dvs förtroendemän, arbetarskyddsbefullmäktigade och samarbetsrepresentanter samt deras ersättare.

Utbildningen är avtalsutbildning med lön, dvs arbetsgivaren betalar lön för ifrågavarande utbildningsdagar och förbundet står för alla kursutgifter (resor, mat, övernattning och undervisning).

Du hittar lätt alla kurser  i hemsidornas utbildningskalender.