Yksityisen alan koulutus

​Palkalliseksi hyväksytyt kurssit löydät sivun oikeassa laidasta olevasta liitteestä. Kurssien palkallisuudesta määrätään kunkin sopimusalan omassa koulutussopimuksessa. Palkallisuutta voi anoa myös muille kursseille, johon työantajat monesti suhtautuvat myönteisesti. Sopimukset poikkeavat osittain toisistaan. Kehotamme kurssille hakeutuvaa tutustumaan oman alansa työehtosopimuksen koulutusta koskevaan osuuteen.

 

Luottamusmies sekä työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelutoimikunnan jäsen saavat osallistua liittojen sekä työnantajan yhdessä hyväksymille kursseille palkallisena. Edellytyksenä ansionmenetyksen korvaamiselle on lisäksi se, että asianomainen kurssi liittyy osanottajan yhteistyötehtäviin ja että kurssi on todettu sellaiseksi työnantajan ja osallistujan välillä.

 

Luottamusmiesten lisäksi ansionmenetys korvataan myös liiton rekisteröityjen alayhdistysten tai työpaikkaosastojen puheenjohtajille sekä yhteistoimintaelinten jäsenille, jos kurssi on sellaiseksi hyväksytty.

 

Osallistumisoikeus on

  • luottamusmiehillä
  • työsuojeluvaltuutetuilla
  • työsuojelutoimikunnan jäsenillä
  • Yhteistoimintaedustajat ja yhdistysten puheenjohtajat (vaihtelee eri sopimusalojen välillä)
  • Pääsääntöisesti edellä mainittujen varaedustajilla (vaihtelee eri sopimusalojen välillä)

Liitto kustantaa edellä mainittujen henkilöstön edustajien kustannukset kaikille luottamusmies-, yhteistoiminta- ja työsuojelukursseille. Myös kaikkien varaedustajien kustannukset korvataan, mutta palkallisuuden myöntäminen kurssille vaihtelee työnantajakohtaisesti.

Vapaata koulutukseen osallistumista varten on anottava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, tavallisesti kolme viikkoa ennen kurssin alkua. Työantajalla on oikeus siirtää koulutukseen osallistumista, jos koulutukseen osallistuminen tuottaisi tuntuvaa haittaa yritykselle. Kielteisessä tapauksessa luottamusmiehelle ilmoitetaan syy, miksi vapaan antaminen tuottaisi haittaa. Mikäli työnantaja kieltää kurssille osallistumisen, ota yhteyttä keskustoimiston yksityisen puolen asioita hoitavaan toimihenkilöön.

Lisätietoja löytyy oman sopimusalasi työehtosopimuksesta kohdasta koulutussopimus.