Kurskostnader

Förtroendemännnens temakurser

- förbundet betalar huvudförtroendemannens, vice huvudförtroendemannens, förtroendemannens och vice förtroendemannens kurspaket (undervisning, övernattning och mat) och resorna samt inkasserar från arbetsgivaren ersättning för matkostnaderna (kommunbranschen).

-föreningen betalar ordförandens kurspaket samt resor och inkasserar ersättning för matkostnaderna från arbetsgivaren (kommunbranschen)

-deltagaren skaffar resbiljetterna på förbundets räkning enligt instruktionerna i deltagarbekräftelsen då deltagarbekräftelsen har erhållits.

-ersättning för matkostnader är 24,60 € / kursdag (kommunbranschen).

Samarbetsgrundkurs och samarbetsseminarier

- förbundet betalar huvudförtroendemannens, förtroendemannens och den egentliga samarbetsrepresentantens kurspaket samt inkasserar av arbetsgivaren ersättning för ovan nämnda personers matkostnader 24,60 € / kursdag (kommunbranschen).

-föreningen betalar övriga deltagares kurspaket och resor

- deltagaren skaffar resbiljetterna enligt instruktionerna i deltagarbekräftelsen då inbjudan har erhållits.

Arbetarskyddets grundkurs och arbetarskyddsseminarier

-   förbundet betalar arbetarskyddsbefullmäktigades, vice befullmäktigades, arbetarskyddsombudens samt arbetarskyddskommitténs, eller om sådan inte finns, den lokala ansvariga samarbetsmedlemmens och suppleantens kurspaket och resor samt inkasserar av arbetsgivaren ersättning för kurskostnaderna (kommunbranschens ersättning 40€ / kursdag)

-  föreningen betalar övriga deltagares kurspaket och resor

-  deltagaren skaffar resbiljetter enligt instruktionerna i deltagarbekräftelsen då inbjudan har erhållits.

Förbundets resekostnadsinstruktioner och bidragsansökan för barnavård.