Utbildning

Jyty erbjuder mångsidig och högklassig utbildning, som vi erbjuder alla medlemmar. Dessutom sköter vi om den mångsidiga utbildningen av personalens representanter som sköter förtroendeuppdrag. Från alla våra kurser samlar vi brett in feedback för att vi fortsättningsvis kan utveckla såväl innehållen i våra kurser som kursplatsens yttre faktorer.

Allra bäst kan du undersöka kursinnehållen i utbildningskalendern på vår hemsida.

Utbildningskalender finns här på finska