TJS

Via TJS får utbildningsarrangörerna ekonomiskt stöd för kurser, föreläsningar och studieklubbar. TJS erbjuder olika kurser om föreningsverksamhet och undervisning för organisationens aktiva samt kurser om kommunikation och arbetshälsa för föreningsfunktionärer och alla medlemmar.

Tilläggsinformation (09) 229 3030 eller www.tjs-opintokeskus.fi

Då en förening ordnar egen utbildning, lönar det sig att söka ekonomiskt stöd för kursen från TJS.