Utbildningsarrangörerna

Ansvaret för genomförandet av utbildningarna är fördelat mellan medlemsföreningarna, regionbyråerna och centralbyrån. Dessutom kan förningarna använda Aktiivi-Instituuttis och TJS Opintokeskus tjänster.

FÖRENINGEN

Föreningens utbildningsansvarige informerar sin medlemskår om Jytys kurser och uppmuntrar dem att söka sig till kurserna som ordnas av centralbyrån och regionbyråerna. Föreningen gör upp en utbildningsplan för sin förtroendepersonal och sina medlemmar för följande år då förbundets utbildningskalender utkommit.

Föreningarna arrangerar egna utbildnings- och rekreationsevenemang för sina medlemmar. Föreningarna kan söka om stöd för sina kurser från TJS Opintokeskus (se stycket om TJS Opintokeskus).

REGIONBYRÅERNA

Regionerna arrangerar kurser med lön för personalrepresentanterna (förtroendemännens grundstudier 1 och 2 samt förtroendemännens och ordförandenas förhandlingsdagar) samt veckoslutskurser för alla medlemmar.

Kurserna med lön är avsedda för representanter för ifrågavarande område. Man kan under vissa förutsättningar delta i förtroendemännens grundstudier också utanför den egna regionen. Veckoslutskurserna är öppna för alla medlemmar.

CENTRALBYRÅN

Utbildningsavdelningen arrangerar förtroendemännens temautbildning, samarbetsutbildningen samt arbetarskyddets grund- och fortsättningsutbildning. Centralbyrån arrangerar också yrkesmässiga studiedagar för alla medlemmar, främst under veckoslut. För unga Jyty-medlemmar finns egna kurser i utbildningsprogrammet.