Jytys fickkalender avslutad

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf beslöt i samband med budgeten för 2019 att avstå från Jytys fickkalender redan vid förbundsfullmäktiges möte i december 2018. Man kan alltså inte beställa någon kalender för år 2020. Orsaken är att antalet beställningar på kalendern har sjunkit från år till år, när man i stället använder bl a elektroniska kalendrar i mobiltelefonerna samtidigt som kostnaderna för papperskalendrarna stigit.

Av Jytys ungefär 180 föreningar beställde under de sista åren bara ungefär drygt var tredje förening Jyty-kalendern.