Infosida om coronavirusets inverkan på arbetet

Jyty informerar sina medlemmar om coronaviruset och dess inverkan på arbetet samt förbundets verksamhet. På nätsidan finns informationsmaterial och varefter de färdigställs läggs de till. Bekanta dig med informationen här!

Tilläggsinformation:

Tilläggsinformation fås i första hand av Jytys egna förtroendemän, de regionala byråerna eller förbundets intressebevakningsavdelning per e-post tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi eller genom att ringa servicenumren.

Svenskspråkig medlemsservice: Maria Sparv, regionombudsman, t. 0400 970 090, epost: maria.sparv@jytyliitto.fi

Jytys ofta ställda frågor:

Jytys mediameddelanden

Andra meddelanden och nyheter: