Avtalsförhandlingar 2021–2022

Fackförbundet Jyty förhandlar om kollektivavtal under hösten 2021 samt våren 2022. Kollektivavtalsförhandlingar hålls för kommunbranschen, de privata sektorerna och kyrkobranschen. De största avtalen med tanke på medlemsantalen är det kommunala arbets- och tjänstekollektivavtalet AKTA, social- och hälsovårdens arbets- och tjänstekollektivavtal SOTE och den kommunala tekniska personalens avtal TS. I de privata sektorerna är de största avtalen bl a AVAINTES, socialservicebranschen, hälsovårdsservicebranschen, undervisningsbranschen, rådgivningsbranschen och det allmänna kollektivavtalet. I kyrkobranschen avtalas om kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal KyrkTAK. Avtalen går i regel ut 28.2.2022.

Jyty förhandlar i kommunbranschen genom Offentliga sektorns union JAU (f d Kommunbranschens union), som bildats av Jyty och JHL, samt i kyrkobranschen genom Kyrkobranschens union som bildats av Jyty och JHL. Som motpart står KT Kommunarbetsgivarna som representerar arbetsgivarna. I AVAINTES-avtalet representeras arbetsgivarna av Avaintatyönantajat ry. Dessutom knyter Jyty kollektivavtal med arbetsgivarförbund som hör till Finlands näringsliv (EK) samt med andra privata arbetsgivarföreningar. Jyty förhandlar för sina medlemmar i totalt 18 kollektivavtal.

Tilläggsinformation fås i första hand av Jytys egna förtroendemän, de regionala byråerna eller förbundets intressebevakningsavdelning per e-post tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi eller genom att ringa servicenumren.

Obs! Läs alla nyheter och meddelanden på finska: Sopimusneuvottelut 2021–2022


Nyheter och meddelanden