Avtalsförhandlingar 2022

Fackförbundet Jyty förhandlar om kollektivavtal under hösten 2021 samt våren 2022. Kollektivavtalsförhandlingar hålls för kommunbranschen, de privata sektorerna och kyrkobranschen. De största avtalen med tanke på medlemsantalen är det kommunala arbets- och tjänstekollektivavtalet AKTA, social- och hälsovårdens arbets- och tjänstekollektivavtal SOTE och den kommunala tekniska personalens avtal TS. I de privata sektorerna är de största avtalen bl a AVAINTES, socialservicebranschen, hälsovårdsservicebranschen, undervisningsbranschen, rådgivningsbranschen och det allmänna kollektivavtalet. I kyrkobranschen avtalas om kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal KyrkTAK. Avtalen går i regel ut 28.2.2022.

Jyty förhandlar i kommunbranschen genom Offentliga sektorns union JAU (f d Kommunbranschens union), som bildats av Jyty och JHL, samt i kyrkobranschen genom Kyrkobranschens union som bildats av Jyty och JHL. Som motpart står Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT som representerar arbetsgivarna. I AVAINTES-avtalet representeras arbetsgivarna av Avaintatyönantajat ry. Dessutom knyter Jyty kollektivavtal med arbetsgivarförbund som hör till Finlands näringsliv (EK) samt med andra privata arbetsgivarföreningar. Jyty förhandlar för sina medlemmar i totalt 18 kollektivavtal.

Tilläggsinformation fås i första hand av Jytys egna förtroendemän, de regionala byråerna eller förbundets intressebevakningsavdelning.

Obs! Läs alla nyheter och meddelanden på finska: Sopimusneuvottelut 2022

Anvisningar och ofta frågat

- Anvisningar för ansökan om strejkbidrag


Nyheter och meddelanden

- Rejäla löneförhöjningar för kommunsektorn och välfärdsområdena (8.6.2022)

- Fackförbundet Jytys förbundsfullmäktige godkände kommunsektorns förhandlingsresultat – övertids- och skiftbytesförbudet upphör (7.6.2022)


- KT, FOSU och JAU uppnådde förhandlingsresultat (6.6.2022)


- Fackförbundet Jytys förbundsfullmäktige försvarar kommunsektorns avtalssystem (24.5.2022)
- Inget avtal i kommunsektorn har uppstått – Övertids- och skiftbytesförbudet som Jyty utlyst fortsätter (12.5.2022)


- Fackförbundet Jyty godkände kommunsektorns medlingsbud (11.5.2022)- Förlikningsnämnden gav kommunsektorn ett medlingsbud – Jytys förbundsfullmäktige behandlar budet på tisdag kväll (10.5.2022)


- MEDLEMSCIRKULÄR: Fackförbundet Jyty lämnade en ny strejkvarning för arbetsuppgifter inom småbarnspedagogik, utbildning och undervisning i 10 städer (14.4.2022)


- Strejken i huvudstadsregionen skjuts upp med två veckor (14.4.2022)- Aldrig förut skådat strejkvarsel för kommunsektorn: Tio städer i strejk i början av maj ifall ingen uppgörelse nås (14.4.2022)


- Övertids- och skiftbytesförbud inom kommunsektorn i kraft tills vidare från och med 18.4. (12.4.2022)


- Arbetsminister tillsatte en förlikningsnämnd för att medla i arbetstvisten inom kommunsektorn (8.4.2022)


- MEDLEMSCIRKULÄR: Fackförbundet Jyty lämnade strejkvarning för 15 privatskolor i Helsingfors i den privata undervisningssektorn (4.4.2022)


- MEDLEMSCIRKULÄR: Fackförbundet Jyty utlyser ett tredje övertids- och skiftbytesförbud för kommunsektorn (28.3.2021)


- Jyty, JHL och FOSU: Kommunsektorns övertids- och skiftbytesförbud tas i bruk igen (28.3.2022)


- En arbetstagare är inte skyldig att berätta om deltagande i strejk (26.3.2021)- Strejkrätten är en konstitutionell rättighet – i ett avtalslöst tillstånd finns ingen arbetsfredsplikt (21.3.2022)- MEDLEMSCIRKULAR: Fackförbundet Jyty lämnade strejkvarning för kommunsektorn i huvudstadsregionen (21.3.2021)


- FOSU, JHL och Jyty: Fjärde strejkvarslet utvidgar de kommunala strejkerna till huvudstadsregionen – Syftet med det omfattande strejkhotet är att få fart på medlingen (21.3.2022)


- MEDLEMSCIRKULAR: Fackförbundet Jyty lämnade strejkvarning för kommunsektorn i Uleåborg och Åbo (15.3.2021)

- FOSU, JHL och Jyty varslar om strejk i Uleåborg och Åbo – redan tredje strejkvarlset inom de kommunala avtalsförhandlingarna (15.3.2022)


- MEDLEMSCIRKULAR: Fackförbundet Jyty utlyser ett nytt övertids- och skiftbytesförbud för kommunsektorn (14.3.2021)- JHL, Jyty och FOSU: Nya övertids- och skiftbytesförbud inom kommunsektorn (14.3.2021)- MEDLEMSCIRKULAR: Fackförbundet Jyty lämnade strejkvarning för kommunsektorn i Tammerfors och Kuopio (11.3.2021)


- JHL, Jyty och FOSU varslar om strejker i Tammerfors och Kuopio i anknytning till kommunsektorns avtalsförhandlingar (11.3.2022)


- MEDLEMSCIRKULAR: Fackförbundet Jyty lämnade en strejkvarning för kommunbranschen i Jyväskylä och Rovaniemi (7.3.2021)


- FOSU, JHL och Jyty varslar om strejk i Jyväskylä och Rovaniemi för att sätta fart på de kommunala avtalsförhandlingarna som avbröts av KTL (7.3.2022)


- MEDLEMSCIRKULAR: Fackförbundet Jyty utlyser övertids- och skiftbytesförbud för kommunsektorn (2.3.2021)- JHL, Jyty och Fosu utlyser övertids- och skiftbytesförbud för kommunsektorn (2.3.2022)- Fackförbundet Jyty inledde kommunsektorns avtalsförhandlingar – de nuvarande avtalen sades upp (11.1.2021)