Avtalsförhandlingar 2017-2018

​​​​Jyty förhandlar i slutet av hösten 2017 och början av år 2018 om kollektivavtalen i en så kallad förbundsrunda. Jytys största avtal till medlemsantalet är i kraft till 31.1.2018, då upphör exempelvis det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet, kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal samt Jytys privata sektorers Avaintyönantajat AVAINTA rf:s kollektivavtal.

Jyty är avtalspart i kommunbranschens tjänstekollektivavtal genom Offentliga sektorns union JAU (tidigare Kommunbranschens union), som bildats av Jyty och JHL, samt i kyrkobranschens tjänste- och arbetskollektivavtal genom Kyrkobranschens union. Dessutom knyter Jyty kollektivavtal med arbetsgivarförbund som hör till Finlands näringsliv (EK) samt privata arbetsgivarföreningar. Jyty förhandlar för sina medlemmars del om totalt 17 kollektivavtal i olika branscher.

Läs mer pä finska: Sopimusneuvottelut 2017-2018