Aktuellt​

Beställ Jytys meddelandenRSS-feed.

Beställ RSS-feed: Jytys meddelanden. Beställ RSS-feed: Alla nyheter och Jytys meddelanden.

2021-04-09 Ajankohtaista

En plan och en riktgivande tidsram för avvecklingen av coronarestriktionerna har publicerats

Regeringen har publicerat en plan för kontrollerad avveckling av coronarestriktionerna och en riktgivande tidsplan för avvecklingen.Planen kan läsas på statsrådets webbplats. Yttranden och kommentarer om planen kan lämnas under en veckas tid. Alla intresserade kan kommentera planen i webbtjänsten dinåsikt.fi från och med fredag eftermiddag till och med den 16 april. För att kunna lämna in dina kommentarer måste du re Läs mer…

2021-04-02 Ajankohtaista

Regeringen drog tillbaka propositionen om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter

Regeringen återtog den proposition med förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter som lämnades till riksdagen den 25 mars. Regeringen informerade riksdagen om återtagandet av propositionen genom en skrivelse på onsdag kväll den 31 mars. Propositionen överlämnades som ett i 23 § i grundlagen avsett tillfälligt undantag från de grundläggande fri- och rättigheterna under undan Läs mer…

2021-04-02 Ajankohtaista

Jyty: Kollektivavtal behövs också i fortsättningen

Finlands Företagare har redan en längre tid haft som mål att ersätta vårt etablerade, i huvudsak förbundsspecifika arbetsvillkorssystem genom avtalande mellan arbetsgivare och arbetstagare. Skogsindustrin beslöt ifjol att frigöra sig från det förbundsspecifika avtalandets kultur och förra veckan kom Teknologiindustrin till ett slutresultat med liknande inverkan.Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima anser Teknolo Läs mer…