Aktuellt​

Beställ Jytys meddelandenRSS-feed.

Beställ RSS-feed: Jytys meddelanden. Beställ RSS-feed: Alla nyheter och Jytys meddelanden.

2022-01-24 Ajankohtaista

Kan man kräva coronavaccinationer och vaccinationsuppgifter av alla som arbetar i sote-branschen?

​Utgångspunkten för personalen i social- och hälsovården gällande Covic-vaccinationer är hurdant arbete man utför, dvs har man på något sätt att göra med kunderna och patienterna eller dem som arbetar med dessa. Om så är fallet kan arbetsgivaren kräva vaccinationer (snart säkert alla tre vaccinationerna). Om ovan nämnda kontakter inte förekommer kan man inte kräva vaccinationer och inte heller överföra arbetstagaren Läs mer…

2022-01-20 Ajankohtaista

Regeringen föreslår temporära ändringar i självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa

Regeringen föreslår att vissa av de undantag från utkomstskyddet för arbetslösa som gällt tidigare ska införas på nytt. Ändringarna hänför sig till självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa och till jämkningen av företagsinkomsterna.För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av de nya restriktionerna föreslår regeringen att det för självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa tillfälligt ska betalas arbet Läs mer…

2022-01-11 Tiedote

Fackförbundet Jyty inledde kommunsektorns avtalsförhandlingar – de nuvarande avtalen sades upp

​Jyty inledde förhandlingar om kommunsektorns kollektivavtal tisdagen 11 januari 2022. Samtidigt sade Jyty för sin del upp de nuvarande kommunbranschavtalen, dvs det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), social- och hälsovårdens avtal (SH-avtalet) och den tekniska personalens avtal (TS).– De nuvarande kommunbranschavtalen är i kraft till slutet av februari. Att uppnå ett förhandlingsresultat Läs mer…