Aktuellt​

Beställ Jytys meddelandenRSS-feed.

Beställ RSS-feed: Jytys meddelanden. Beställ RSS-feed: Alla nyheter och Jytys meddelanden.

2019-06-25 Ajankohtaista

Jyty stöder medborgarinitiativet för en noggrannare definition av småbarnspedagogikens personaldimensionering

​Målen för medborgarinitiativet stöder också bra STTK:s uppställda mål för en uppdatering av småbarnspedagogiklagens småbarnspedagogikgrupper. Jytys kärntanke är att säkerheten och den högklassiga servicen för barnen förutsätter tillräcklig fostrarpersonal – alla verksamhetsdagar, hela dagen och i alla barngrupper. > Underteckna medborgarinitiativet för småbarnspedagogikens personaldimensionering: https Läs mer…

2019-06-20 Ajankohtaista

Förslag till riktlinjer för en ny samarbetslag har publicerats

Samarbetsandan kan förverkligas bättre genom bestämmelser av mer allmän karaktär än genom ett detaljerat och förfarandebaserat regleringssätt, bedömer den arbetsgrupp som dryftar hur lagen ska revideras. Mer detaljerade bestämmelser när det gäller förhandlingar om personalminskningar be-hövs dock fortfarande. Arbetsgruppens halvtidsrapport har öppnats för kommentarer. Remisstiden går ut den 23 augusti 2019.13 riktlin Läs mer…

2019-06-13 Ajankohtaista

Pensionsbarometern: Två av tre finländare litar på pensionssystemet

​Två av tre (67 %) finländare litar på pensionssystemet, visar Pensionsskyddscentralens (PSC) Pensionsbarometer. Enkätundersökningen görs årligen för att mäta finländarnas uppfattningar om pensionsskyddet och pensionerna. Förtroendet ökade med sju procentenheter från i fjol. Mest förtroende för pensionssystemet har de som är i pensionsåldern (87 %) och 50–64-åringarna, som närmar sig pensionsåldern (74 %). Bland unga Läs mer…