Aktuellt​

Beställ Jytys meddelandenRSS-feed.

Beställ RSS-feed: Jytys meddelanden. Beställ RSS-feed: Alla nyheter och Jytys meddelanden.

2020-06-11 Ajankohtaista

Det skyddade beloppet vid arbetslöshetsförmåner höjs och villkoren för rörlighetsunderstöd ändras temporärt

Det skyddade beloppet vid jämkning av arbetslöshetsförmåner höjs temporärt. Dessutom förkortas den tid som går åt till arbetsresan, som är ett krav för beviljande av rörlighetsunderstöd vid heltidsarbete, tillfälligt.Lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin ändras.Avsikten är att förbättra den ekonomiska säkerheten för arbetslösa i deltidsarbete eller kortv Läs mer…

2020-06-11 Ajankohtaista

Kommunernas personalstyrka halveras och uppgifterna minskar i och med social- och hälsovårdsreformen

Reformeringen av social- och hälsovården och räddningsväsendet har stora ekonomiska och verksamhetsrelaterade konsekvenser för kommunerna. Kommunernas uppgifter minskar väsentligt och antalet anställda inom kommunsektorn minskar avsevärt.Kostnaderna för kommunernas verksamhet kommer att minska till följd av reformen och utgifterna för driftsekonomin minskar med ungefär hälften. På lång sikt är den väsentligaste eff Läs mer…

2020-06-11 Tiedote

Sote rf:s tillkännagivande om övertids- och skiftesbytesförbud i AVAINTES-avtalsbranschen berör inte Jytys medlemmar

SOTE rf (Tehy, Super, ERTO) har i dag onsdagen 10.6.2020 meddelat om ett övertids- och skiftesbytesförbud för sina medlemmar i AVAINTES-avtalsbranschen för arbetsplatser i social- och hälsovårdsbranschen samt inom småbarnspedagogiken. Övertids- och skiftesbytesförbudet gäller inte för Jytys medlemmar. AVAINTES:s avtalsparter, vilka utöver Jyty är JHL, FOSU, OAJ, KTN samt arbetsgivarnas representant AVAINTA, uppnå Läs mer…