Aktuellt​

Beställ Jytys meddelandenRSS-feed.

Beställ RSS-feed: Jytys meddelanden. Beställ RSS-feed: Alla nyheter och Jytys meddelanden.

2020-11-25 Ajankohtaista

Arbetsgrupp bereder en redogörelse om jämställdhetspolitiken

Social- och hälsovårdsministeriet har i dag tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att stödja beredningen av statsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken. I arbetsgruppen deltar tjänstemän från ministerierna och andra sakkunniga.I redogörelsen ställer man upp nationella jämställdhetsmål som sträcker sig över valperioden.  Syftet är att ytterligare stärka jämställdhetspolitikens planmässighet. Avsikten är att Läs mer…

2020-11-24 Tiedote

Jytys medlemsundersökning: Sparåtgärderna och distansarbetet har präglat hela det gångna coronaåret

Enligt fackförbundet Jytys medlemsundersökning år 2020 syns sparåtgärderna som coronan fört med sig kraftigt på arbetsplatserna för det kvinnodominerade medlemskapet i kommunbranschen, den privata sektorn, organisationerna och församlingarna. Distansarbete är en helt ny erfarenhet för många som arbetar huvudsakligen i kommunbranschen. Jytys medlemmar upplever också att arbetets krav och arbetsmängd har ökat.Av de som Läs mer…

2020-11-24 Tiedote

Fackförbundet Jytys namn och visuella framtoning förnyades

I Jytys varumärkesförnyelse förnyades förbundets namn och visuella framtoning. Det nya varumärket återspeglar 2020-talets arbetsliv och utkristalliseras i tanken: för att ditt arbete är viktigt.Jyty fortsätter arbetet för ett bra och rättvist arbetsliv med nytt namn och ny visuell framtoning. Förbundets nya namn är Fackförbundet Jyty. Det tidigare namnet Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty a Läs mer…