Aktuellt​

Beställ Jytys meddelandenRSS-feed.

Beställ RSS-feed: Jytys meddelanden. Beställ RSS-feed: Alla nyheter och Jytys meddelanden.

2019-05-17 Tiedote

Jyty: Behovet av en social- och hälsovårdsreform har inte försvunnit

Även om Sipiläs regerings social- och hälsovårdsreform föll har inte behovet av en sote-reform försvunnit någonstans. "En reform behövs och det goda grundarbete som under flera år gjorts i kommunerna och regionerna bör utnyttjas så brett som det bara är möjligt", betonar Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys ordförande Maija Pihlajamäki."Reformen framskrider under den nya regeringen Läs mer…

2019-05-16 Ajankohtaista

Undersökningar visar att aktiveringsmodellen har sänkt många människors arbetslöshetsförmåner

​Den aktiveringsmodell som trädde i kraft vid ingången av 2018 har haft konsekvenser för både de som får inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa och de som får grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. Dessa uppgifter framgår av både Folkpensionsanstaltens och Statens ekonomiska forskningscentrals utredningar om aktiveringsmodellens inverkan på arbetslöshetsförmånerna som publicerades i dag.I den utredning som gjo Läs mer…

2019-05-14 Ajankohtaista

Arbetsmarknadsprognos: Konjunkturen svänger och arbetsmarknaden stagnerar

Arbetsmarknaden utvecklades exceptionellt gynnsamt år 2018. Nu syns det tecken på stagnation. Enligt prognosen kommer sysselsättningsökningen att halveras jämfört med föregående år både i år och nästa år.Enligt en färsk arbetsmarknadsprognos ökar sysselsättningen 2019 med cirka 35 000 personer jämfört med förra året, men 2020 endast med cirka 15 000 personer. Dessutom slutar arbetslösheten att minska.Sysselsättningsg Läs mer…