Aktuellt​

Beställ Jytys meddelandenRSS-feed.

Beställ RSS-feed: Jytys meddelanden. Beställ RSS-feed: Alla nyheter och Jytys meddelanden.

2021-09-24 Ajankohtaista

Rekommendationen om distansarbete upphör i mitten av oktober

Finansministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet har gått igenom grunderna för giltighetstiden för den riksomfattande rekommendationen om distansarbete. Ministerierna föreslår att rekommendationen om distansarbete upphör den 15 oktober. Vaccinationstäckningen kommer enligt ministeriernas bedömning att ligga nära det mål som statsrådet ställt upp. Detta gör det möjligt att kombinera distansarbete och distribue Läs mer…

2021-09-23 Ajankohtaista

Exceptionellt många valbara vid det första regionalvalet

Rätten att ställa upp i det första regionala valet inom de nya välfärdsområdena är mer omfattande än i efterföljande val, eftersom valbarheten inte kan begränsas på förhand på basis av ett anställningsförhållande. Nästan alla som övergår i anställning hos välfärdsområdena och som för närvarande är anställda hos kommuner och samkommuner kan ställa upp i regionvalet i januari 2022.Bland annat vissa statstjänstemäns och Läs mer…

2021-09-22 Ajankohtaista

Regeringens proposition med förslag till coronapass överlämnades till riksdagen

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om den nationella användningen av EU:s digitala coronaintyg, dvs. coronapasset. I denna proposition föreslås det att bestämmelser om coronaintyget fogas till lagen om smittsamma sjukdomar.I regeringspropositionen ingår också bestämmelser om behandling av personuppgifter i anknytning till coronaintyget och om myndighetstillsyn. Dessa temporära bes Läs mer…