Jyty-tidningen

Jyty-tidningen är Jytys medlemstidning som behandlar ärenden om arbetsliv, arbetshälsa, intressebevakning och Jyty-medlemmarnas yrken. Tidningen väcker också samhällelig diskussion genom intervjuer med inflytelserika personer och forskare. Du får medlemstidningen som utkommer nio gånger i året, per post. Jyty-tidningens e-tidning utkommer på nätet.

Läs Jyty-tidningen på nätet: digilehti.jytyliitto.fi

Utgivnings- och materialtidtabell 2019

​NrReserveringsdagMaterialdagTidningen utkommer​Kulturspaltens tema
​1​9.1.​11.1.​7.2.​musik
​2 *​20.2.​22.2.​21.3.​teater
​3​10.4.​12.4.​9.5.​böcker
​4​22.5.​24.5.​20.6.​filmer
​5​31.7.​2.8.​29.8.​teater
​6​4.9.​6.9.​3.10.​böcker
​7​16.10.​18.10.​14.11.​musik
​8​20.11.​22.11.​19.12.muséer & utställningar

* Jyty nr 2/2019 är ett riksdagsvalsnummer.


Redaktionen:

Adress: Stationskarlsgatan 4, 00520 Helsingfors
Tel: 020 789 3799
Chefredaktör Kari Hietamäki, kari.hietamaki(at)jytyliitto.fi
Publikations- och webbredaktör Sanna Pyysalo, sanna.pyysalo(at)jytyliitto.fi
Informatör Tuomas Muhonen, tuomas.muhonen(at)jytyliitto.fi
Layout: Klippi Design Management Oy
Utgivare: Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf
Tryck: PunaMusta, Tammerfors

Annonser:

MikaMainos Oy
tel. 050 528 7782
mika.sainio(at)mikamainos.fi
Annonsmaterial:
astehelsinki.fi/ilmoitukset


Jyty-tidningens arkivet 3/2013-sista nummer: http://digilehti.jytyliitto.fi/#/home/archive