Jyty-tidningen

Jyty-tidningen är Jytys medlemstidning som behandlar ärenden om arbetsliv, arbetshälsa, intressebevakning och Jyty-medlemmarnas yrken. Tidningen väcker också samhällelig diskussion genom intervjuer med inflytelserika personer och forskare. Du får medlemstidningen som utkommer nio gånger i året, per post. Jyty-tidningens e-tidning utkommer på nätet.

Läs Jyty-tidningen på nätet: digilehti.jytyliitto.fi


Utgivnings- och materialtidtabell 2018

​NrReserveringsdagMaterialdagTidningen utkommer​Kulturspaltens tema
​1.​10.1.​12.1.​8.2.muséer & utställningar
​2.​28.2.​2.3.​29.3.​teater
​3.​6.4.​10.4.​9.5.​böcker
​4.​23.5.​23.5.​21.6.​filmer
​5.​1.8.​3.8.​30.8.​teater
​6.​5.9.​7.9.​4.10.muséer & utställningar
​7.​24.10.​26.10.​22.11.​musik
​8.​16.11.​21.11.​20​20.12.​böcker


Redaktionen:

Adress: Stationskarlsgatan 4, 00520 Helsingfors
Tel: 020 789 3799
Chefredaktör Kari Hietamäki, kari.hietamaki(at)jytyliitto.fi
Publikations- och webbredaktör
Jonna Borgström, jonna.borgstrom(at)jytyliitto.fi
Sanna Pyysalo, sanna.pyysalo(at)jytyliitto.fi

Informatör Tuomas Muhonen, tuomas.muhonen(at)jytyliitto.fi
Layout: Klippi Design Management Oy
Utgivare: Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf
Tryck: PunaMusta, Tammerfors

Annonser:

MikaMainos Oy
tel. 050 528 7782
mika.sainio(at)mikamainos.fi
Annonsmaterial:
astehelsinki.fi/ilmoitukset


Jyty-tidningens arkivet 3/2013-sista nummer: http://digilehti.jytyliitto.fi/#/home/archive