Jyty-tidningen

Jyty-tidningen är Jytys medlemstidning som behandlar ärenden om arbetsliv, arbetshälsa, intressebevakning och Jyty-medlemmarnas yrken. Tidningen väcker också samhällelig diskussion genom intervjuer med inflytelserika personer och forskare. Du får medlemstidningen som utkommer nio gånger i året, per post. Jyty-tidningens e-tidning utkommer på nätet.

Läs Jyty-tidningen på nätet:

Utgivnings- och materialtidtabell 2020

​NrReserveringsdagMaterialdagTidningen utkommer​Kulturspaltens tema
​1​8.1.​10.1.​6.2.​musik
​2 *​26.2.​28.2.​26.3.​teater
​3​27.3.​30.3.​7.5.​böcker
​4​20.5.​22.5.​18.6.​filmer
​5​29.7.​31.7.​27.8.​teater
​6 *
​26.8.​28.8.​24.9.-
​7​7.10.​9.10.​5.11.​musik
​8​18.11.​20.11.​17.12.muséer & utställningar

* Jyty-tidningen nr 6/2020 är temanummer för Jytys förbundsfullmäktigeval.


Redaktionen:

Adress: Stationskarlsgatan 4, 00520 Helsingfors
Tel: 020 789 3799
Chefredaktör Kari Hietamäki, kari.hietamaki(at)jytyliitto.fi
Publikations- och webbredaktör Sanna Pyysalo, sanna.pyysalo(at)jytyliitto.fi
Informatör Tuomas Muhonen, tuomas.muhonen(at)jytyliitto.fi
Layout: Klippi Design Management Oy
Utgivare: Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf
Tryck: PunaMusta, Tammerfors

Annonser:

MikaMainos Oy
tel. 050 528 7782
mika.sainio(at)mikamainos.fi
Annonsmaterial:
astehelsinki.fi/ilmoitukset


Jyty-tidningens arkivet 3/2013-sista nummer: https://jyty-lehti.fi/digilehti/#/home/archive