Nyheter

2020-03-31 Tiedote

Förhandlare ber riksförlikningsmannen kalla parterna till medling

​Förhandlingsparterna inom kommunsektorn har sedan januari fört intensiva förhandlingar om nya kollektivavtal och om det kommunala huvudavtalet.Eftersom förhandlingarna och den samhälleliga situationen är utmanande anser parterna att riksförlikningsmannen kan bidra till en uppgörelse.KT och de kommunala huvudavtalsorganisationerna ber därför riksförlikningsmannen kalla parterna till medling.KT Kommunarbetsgivarnaarbe Läs mer…

2020-03-30 Ajankohtaista

Regeringen fortsätter att vidta åtgärder med anledning av undantagsförhållanden fram till den 13 maj

Regeringen beslutade i dag att förlänga de begränsningsåtgärder som tidigare införts för att bromsa spridningen av coronaviruset och skydda riskgrupperna fram till den 13 maj 2020. Regeringen lämnar i morgon nya ibruktagningsförordningar till riksdagen. Beslut om förlängning ska fattas denna vecka, så att giltighetstiden hinner behandlas i riksdagen i tid. Begränsningarna inom småbarnspedagogiken, undervisninge Läs mer…

Avtal

Jyty är avtalspart i kommunal- och kyrkosektorernas arbets- och tjänstekollektivavtal genom Kommunbranschens union och Kyrkobranschens union. Dessutom knyter förbundet kollektivavtal med arbetsgivarförbund som hör till Näringslivets centralförbund EK samt med privata arbetsgivarföreningar.


Regionerna och lokala föreningar

Jyty verkar i fyra regionerna: Södra Finland, Östra Finland, Västra Finland och Norra Finland. Regionens mål är att stöda och främja föreningarnas, förtroendemännens och förbundets verksamhet. Regionkontoren och lokalföreningarna arrangerar mångsidig utbildning och rekreationsverksamhet för sina medlemmar.


Förtroendemännen

En fungerande, öppen och mentalt välmående arbetsgemenskap baserar sig i första hand på förtroende. Man borde förutom chefen och arbetskamraterna också kunna lita på den egna arbetsplatsens