Nyheter

2019-06-13 Ajankohtaista

Pensionsbarometern: Två av tre finländare litar på pensionssystemet

​Två av tre (67 %) finländare litar på pensionssystemet, visar Pensionsskyddscentralens (PSC) Pensionsbarometer. Enkätundersökningen görs årligen för att mäta finländarnas uppfattningar om pensionsskyddet och pensionerna. Förtroendet ökade med sju procentenheter från i fjol. Mest förtroende för pensionssystemet har de som är i pensionsåldern (87 %) och 50–64-åringarna, som närmar sig pensionsåldern (74 %). Bland unga Läs mer…

2019-06-04 Ajankohtaista

Regeringen Sipiläs slutrapport om landskaps- och vårdreformen färdig

​Man har i samband med den kontrollerade nedläggningen av Juha Sipiläs regerings landskaps- och vårdreform utarbetat en slutrapport som utgavs den 4 juni 2019. Rapporten innehåller en beskrivning av beredningen av reformen under åren 2015-2019 ur den nationella beredningens perspektiv. Rapporten har utarbetats av tjänstemän och andra aktörer som deltagit i beredningen på ett centralt sätt.Omfattningen, den samhälleli Läs mer…

Avtal

Jyty är avtalspart i kommunal- och kyrkosektorernas arbets- och tjänstekollektivavtal genom Kommunbranschens union och Kyrkobranschens union. Dessutom knyter förbundet kollektivavtal med arbetsgivarförbund som hör till Näringslivets centralförbund EK samt med privata arbetsgivarföreningar.


Regionerna och lokala föreningar

Jyty verkar i fyra regionerna: Södra Finland, Östra Finland, Västra Finland och Norra Finland. Regionens mål är att stöda och främja föreningarnas, förtroendemännens och förbundets verksamhet. Regionkontoren och lokalföreningarna arrangerar mångsidig utbildning och rekreationsverksamhet för sina medlemmar.


Förtroendemännen

En fungerande, öppen och mentalt välmående arbetsgemenskap baserar sig i första hand på förtroende. Man borde förutom chefen och arbetskamraterna också kunna lita på den egna arbetsplatsens