Nyheter

2020-02-05 Ajankohtaista

Kommunsektorn tvingad till exceptionellt många uppsägningar och permitteringar

Det sällsynt svåra ekonomiska läget i kommunsektorn ger upphov till exceptionellt omfattande permitteringar och uppsägningar. De här metoderna har i regel använts synnerligen återhållsamt för att balansera ekonomin, men enligt en enkät som KT gjort bedömer kommunerna och samkommunerna att de i år måste permittera över 8 100 (2,5 procent av personalen) och säga upp över 750 anställda (0,23 proce Läs mer…

2020-01-29 Tiedote

Den offentliga sektorns organisationer säger upp sina tjänste- och arbetskollektivavtal – nästan 600 000 arbetstagare hos kommuner, staten och kyrkan nära hamna i avtalslöst läge

Fackförbunden som avtalar om de offentligt anställdas arbetsvillkor har beslutat att säga upp sina tjänte- och arbetskollektivavtal med kommunerna, staten, universiteten och Avainta-branscherna. Kyrkans kollektivavtal sades upp redan tidigare.Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsbranscherna JHL, Offentliga och privata sektorns funktionärsf Läs mer…

Avtal

Jyty är avtalspart i kommunal- och kyrkosektorernas arbets- och tjänstekollektivavtal genom Kommunbranschens union och Kyrkobranschens union. Dessutom knyter förbundet kollektivavtal med arbetsgivarförbund som hör till Näringslivets centralförbund EK samt med privata arbetsgivarföreningar.


Regionerna och lokala föreningar

Jyty verkar i fyra regionerna: Södra Finland, Östra Finland, Västra Finland och Norra Finland. Regionens mål är att stöda och främja föreningarnas, förtroendemännens och förbundets verksamhet. Regionkontoren och lokalföreningarna arrangerar mångsidig utbildning och rekreationsverksamhet för sina medlemmar.


Förtroendemännen

En fungerande, öppen och mentalt välmående arbetsgemenskap baserar sig i första hand på förtroende. Man borde förutom chefen och arbetskamraterna också kunna lita på den egna arbetsplatsens