Nyheter

2019-12-04 Ajankohtaista

Kvinnors månadsinkomst 600 euro lägre, små skillnader på kommunsektorn

Medianen för kvinnors arbetspensionsförsäkrade månadsinkomst var i fjol 610 euro lägre än för män. På den privata sektorn var skillnaden 850 euro och på den offentliga sektorn 330 euro i månaden. Kvinnornas pensionsförsäkrade månadsinkomst var 80 procent av männens månadsinkomster. År 2018 var medianen för löntagarnas arbetspensionsgrundande månadsinkomst nära 2 700 euro, framgår det från Pensionsskyddscentralen Läs mer…

2019-11-29 Tiedote

Jytys förbundsfullmäktige: Exportbranscherna bör inte få bestämma lönerna för den kvinnodominerade offentliga sektorn

Jytys förbundsfullmäktige kräver gemensamma spelregler för arbetsgivarnas avtalsmyglande och uppmanar landets regering att ta itu med orättvisan vid behov genom att ändra på lagstiftningen. Den 24:e november har det också gjorts ett medborgarinitiativ att förbjuda avtalsshoppande, vilket Jytys förbundsstyrelse stöder.I kollektivavtalsförhandlingarna som redan pågår och i de som börjar i början av nästa år godkä Läs mer…

Avtal

Jyty är avtalspart i kommunal- och kyrkosektorernas arbets- och tjänstekollektivavtal genom Kommunbranschens union och Kyrkobranschens union. Dessutom knyter förbundet kollektivavtal med arbetsgivarförbund som hör till Näringslivets centralförbund EK samt med privata arbetsgivarföreningar.


Regionerna och lokala föreningar

Jyty verkar i fyra regionerna: Södra Finland, Östra Finland, Västra Finland och Norra Finland. Regionens mål är att stöda och främja föreningarnas, förtroendemännens och förbundets verksamhet. Regionkontoren och lokalföreningarna arrangerar mångsidig utbildning och rekreationsverksamhet för sina medlemmar.


Förtroendemännen

En fungerande, öppen och mentalt välmående arbetsgemenskap baserar sig i första hand på förtroende. Man borde förutom chefen och arbetskamraterna också kunna lita på den egna arbetsplatsens