Nyheter

2019-08-16 Ajankohtaista

En särlösning för social- och hälsovården i Nyland utreds som en del av regeringen Rinnes social- och hälsovårdsreform

Utredningen av en särlösning för social- och hälsovården i Nyland inleddes med ett diskussionsmöte för kommunerna i regionen fredagen den 16 augusti 2019 i Helsingfors. Sammanlagt cirka 180 personer deltog i diskussionsmötet, som ordnades för representanter för kommunerna och social- och hälsovårdsaktörerna i Nyland.Enligt regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering ska regionala särdrag beaktas i d Läs mer…

2019-08-05 Ajankohtaista

Eurobarometern våren 2019: Européerna är optimistiska om läget i Europeiska unionen - bästa resultaten på fem år

En ny Eurobarometerundersökning som publiceras idag visar att den positiva bilden av EU har ökat kraftigt bland EU-invånarna – när det gäller allt från ekonomin till demokratins tillstånd. Dessa resultat är de bästa sedan Eurobarometerundersökningen i juni 2014, som genomfördes innan Junckerkommissionen tillträdde.Den nya Eurobarometerundersökningen genomfördes efter Europavalet, mellan den 7 juni och den 1 juli 2019 Läs mer…

Avtal

Jyty är avtalspart i kommunal- och kyrkosektorernas arbets- och tjänstekollektivavtal genom Kommunbranschens union och Kyrkobranschens union. Dessutom knyter förbundet kollektivavtal med arbetsgivarförbund som hör till Näringslivets centralförbund EK samt med privata arbetsgivarföreningar.


Regionerna och lokala föreningar

Jyty verkar i fyra regionerna: Södra Finland, Östra Finland, Västra Finland och Norra Finland. Regionens mål är att stöda och främja föreningarnas, förtroendemännens och förbundets verksamhet. Regionkontoren och lokalföreningarna arrangerar mångsidig utbildning och rekreationsverksamhet för sina medlemmar.


Förtroendemännen

En fungerande, öppen och mentalt välmående arbetsgemenskap baserar sig i första hand på förtroende. Man borde förutom chefen och arbetskamraterna också kunna lita på den egna arbetsplatsens