Nyheter

2019-10-18 Tiedote

Jyty: De kvinnodominerade branscherna igen som sparobjekt i samarbetsrumban

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys ordförande Maija Pihlajamäki godkänner inte kommunernas och samkommunernas sparåtgärder, som fortsättningsvis konkretiseras som tilltagande samarbetsförhandlingar i olika delar av Finland. "Man kan klart se att kommunernas och därigenom samkommunernas finansieringsgrund är i katastrofalt dåligt skick och att ekonomins anpassningsåtgärder hotar alltfler kom Läs mer…

2019-10-09 Tiedote

Fackförbundet Jyty: Åbo stads beslut om att försämra arbetsvillkoren bör återtas

Arkea Ab, som till 98 procent ägs av Åbo stad, har meddelat att de byter kollektivavtalen till förmånligare avtal för över 1 000 arbetstagare. Hittills har fastighets- och matservicebolaget Arkea följt Avainta rf:s kollektivavtal, som allmänt följs i branschen, och som följer motsvarande avtal i kommunbranschen.Fackförbundet Jyty godkänner inte beslutet om byte av kollektivavtal, som Åbo stads koncernsektion Läs mer…

Avtal

Jyty är avtalspart i kommunal- och kyrkosektorernas arbets- och tjänstekollektivavtal genom Kommunbranschens union och Kyrkobranschens union. Dessutom knyter förbundet kollektivavtal med arbetsgivarförbund som hör till Näringslivets centralförbund EK samt med privata arbetsgivarföreningar.


Regionerna och lokala föreningar

Jyty verkar i fyra regionerna: Södra Finland, Östra Finland, Västra Finland och Norra Finland. Regionens mål är att stöda och främja föreningarnas, förtroendemännens och förbundets verksamhet. Regionkontoren och lokalföreningarna arrangerar mångsidig utbildning och rekreationsverksamhet för sina medlemmar.


Förtroendemännen

En fungerande, öppen och mentalt välmående arbetsgemenskap baserar sig i första hand på förtroende. Man borde förutom chefen och arbetskamraterna också kunna lita på den egna arbetsplatsens