Nyheter

2019-05-17 Tiedote

Jyty: Behovet av en social- och hälsovårdsreform har inte försvunnit

Även om Sipiläs regerings social- och hälsovårdsreform föll har inte behovet av en sote-reform försvunnit någonstans. "En reform behövs och det goda grundarbete som under flera år gjorts i kommunerna och regionerna bör utnyttjas så brett som det bara är möjligt", betonar Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys ordförande Maija Pihlajamäki."Reformen framskrider under den nya regeringen Läs mer…

2019-05-16 Ajankohtaista

Undersökningar visar att aktiveringsmodellen har sänkt många människors arbetslöshetsförmåner

​Den aktiveringsmodell som trädde i kraft vid ingången av 2018 har haft konsekvenser för både de som får inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa och de som får grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. Dessa uppgifter framgår av både Folkpensionsanstaltens och Statens ekonomiska forskningscentrals utredningar om aktiveringsmodellens inverkan på arbetslöshetsförmånerna som publicerades i dag.I den utredning som gjo Läs mer…

Avtal

Jyty är avtalspart i kommunal- och kyrkosektorernas arbets- och tjänstekollektivavtal genom Kommunbranschens union och Kyrkobranschens union. Dessutom knyter förbundet kollektivavtal med arbetsgivarförbund som hör till Näringslivets centralförbund EK samt med privata arbetsgivarföreningar.


Regionerna och lokala föreningar

Jyty verkar i fyra regionerna: Södra Finland, Östra Finland, Västra Finland och Norra Finland. Regionens mål är att stöda och främja föreningarnas, förtroendemännens och förbundets verksamhet. Regionkontoren och lokalföreningarna arrangerar mångsidig utbildning och rekreationsverksamhet för sina medlemmar.


Förtroendemännen

En fungerande, öppen och mentalt välmående arbetsgemenskap baserar sig i första hand på förtroende. Man borde förutom chefen och arbetskamraterna också kunna lita på den egna arbetsplatsens