Nyheter

2020-06-11 Ajankohtaista

Det skyddade beloppet vid arbetslöshetsförmåner höjs och villkoren för rörlighetsunderstöd ändras temporärt

Det skyddade beloppet vid jämkning av arbetslöshetsförmåner höjs temporärt. Dessutom förkortas den tid som går åt till arbetsresan, som är ett krav för beviljande av rörlighetsunderstöd vid heltidsarbete, tillfälligt.Lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin ändras.Avsikten är att förbättra den ekonomiska säkerheten för arbetslösa i deltidsarbete eller kortv Läs mer…

2020-06-11 Ajankohtaista

Kommunernas personalstyrka halveras och uppgifterna minskar i och med social- och hälsovårdsreformen

Reformeringen av social- och hälsovården och räddningsväsendet har stora ekonomiska och verksamhetsrelaterade konsekvenser för kommunerna. Kommunernas uppgifter minskar väsentligt och antalet anställda inom kommunsektorn minskar avsevärt.Kostnaderna för kommunernas verksamhet kommer att minska till följd av reformen och utgifterna för driftsekonomin minskar med ungefär hälften. På lång sikt är den väsentligaste eff Läs mer…

Avtal

Jyty är avtalspart i kommunal- och kyrkosektorernas arbets- och tjänstekollektivavtal genom Kommunbranschens union och Kyrkobranschens union. Dessutom knyter förbundet kollektivavtal med arbetsgivarförbund som hör till Näringslivets centralförbund EK samt med privata arbetsgivarföreningar.


Regionerna och lokala föreningar

Jyty verkar i fyra regionerna: Södra Finland, Östra Finland, Västra Finland och Norra Finland. Regionens mål är att stöda och främja föreningarnas, förtroendemännens och förbundets verksamhet. Regionkontoren och lokalföreningarna arrangerar mångsidig utbildning och rekreationsverksamhet för sina medlemmar.


Förtroendemännen

En fungerande, öppen och mentalt välmående arbetsgemenskap baserar sig i första hand på förtroende. Man borde förutom chefen och arbetskamraterna också kunna lita på den egna arbetsplatsens