Nyheter

2020-09-21 Tiedote

JHL och Jyty kräver rättvisa i Uleåborg!

​JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine och Jytys ordförande Maija Pihlajamäki träffade Uleåborgs stadsdirektör Päivi Laajala på måndagen 21.9. Fackförbundens ordförande kräver att Uleåborg avstår från sina orättvisa utlokaliseringsplaner.Uleåborg planerar omfattande utlokaliseringar, som berör stadens måltids- och rengöringstjänster samt IKT-tjänsterna. Med affärsöverlåtelser planerar staden att flytta bort ungefär Läs mer…

2020-09-18 Tiedote

Jyty: Underskottsbudgeten lappar problemen bara delvis

Regeringen avslutade på onsdagen den tre dagar långa budgetmanglingen som förutspåddes bli svår. Man tog itu med problemen på ett sätt som innebär ett 10,7 miljarder euro stort underskott i budgeten för nästa år. Allt det är ny skuld som läggs till det gångna årets skuld på ungefär 20 miljarder. Budgetens slutsumma är totalt 64,2 miljarder.De stödeuron för kommunerna som utlovades vid regeringens budgetmangling för Läs mer…

Avtal

Jyty är avtalspart i kommunal- och kyrkosektorernas arbets- och tjänstekollektivavtal genom Kommunbranschens union och Kyrkobranschens union. Dessutom knyter förbundet kollektivavtal med arbetsgivarförbund som hör till Näringslivets centralförbund EK samt med privata arbetsgivarföreningar.


Regionerna och lokala föreningar

Jyty verkar i fyra regionerna: Södra Finland, Östra Finland, Västra Finland och Norra Finland. Regionens mål är att stöda och främja föreningarnas, förtroendemännens och förbundets verksamhet. Regionkontoren och lokalföreningarna arrangerar mångsidig utbildning och rekreationsverksamhet för sina medlemmar.


Förtroendemännen

En fungerande, öppen och mentalt välmående arbetsgemenskap baserar sig i första hand på förtroende. Man borde förutom chefen och arbetskamraterna också kunna lita på den egna arbetsplatsens