Nyheter

2022-01-24 Ajankohtaista

Kan man kräva coronavaccinationer och vaccinationsuppgifter av alla som arbetar i sote-branschen?

​Utgångspunkten för personalen i social- och hälsovården gällande Covic-vaccinationer är hurdant arbete man utför, dvs har man på något sätt att göra med kunderna och patienterna eller dem som arbetar med dessa. Om så är fallet kan arbetsgivaren kräva vaccinationer (snart säkert alla tre vaccinationerna). Om ovan nämnda kontakter inte förekommer kan man inte kräva vaccinationer och inte heller överföra arbetstagaren Läs mer…

2022-01-20 Ajankohtaista

Regeringen föreslår temporära ändringar i självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa

Regeringen föreslår att vissa av de undantag från utkomstskyddet för arbetslösa som gällt tidigare ska införas på nytt. Ändringarna hänför sig till självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa och till jämkningen av företagsinkomsterna.För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av de nya restriktionerna föreslår regeringen att det för självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa tillfälligt ska betalas arbet Läs mer…

Avtal

Jyty är avtalspart i kommunal- och kyrkosektorernas arbets- och tjänstekollektivavtal genom Kommunbranschens union och Kyrkobranschens union. Dessutom knyter förbundet kollektivavtal med arbetsgivarförbund som hör till Näringslivets centralförbund EK samt med privata arbetsgivarföreningar.


Regionerna och lokala föreningar

Jyty verkar i fyra regionerna: Södra Finland, Östra Finland, Västra Finland och Norra Finland. Regionens mål är att stöda och främja föreningarnas, förtroendemännens och förbundets verksamhet. Regionkontoren och lokalföreningarna arrangerar mångsidig utbildning och rekreationsverksamhet för sina medlemmar.


Förtroendemännen

En fungerande, öppen och mentalt välmående arbetsgemenskap baserar sig i första hand på förtroende. Man borde förutom chefen och arbetskamraterna också kunna lita på den egna arbetsplatsens