Nyheter

2022-06-08 Tiedote

Rejäla löneförhöjningar för kommunsektorn och välfärdsområdena

​Fackförbundet Jytys förbundsfullmäktige godkände kommunsektorns förhandlingsresultat tisdagen 7 juni. Också de övriga avtalsorganisationerna godkände förhandlingsresultatet, så de nya tjänste- och arbetskollektivavtalen för kommunsektorn har trätt i kraft. Avtalsperioden för kommunsektorns tjänste- och arbetskollektivavtal är 1.5.2022 – 30.4.2025.Avtalsparterna är Offentliga sektorns union JAU, som bildas av Fackför Läs mer…

2022-06-07 Tiedote

Fackförbundet Jytys förbundsfullmäktige godkände kommunsektorns förhandlingsresultat – övertids- och skiftbytesförbudet upphör

​Fackförbundet Jytys förbundsfullmäktige godkände vid sitt möte 7 juni kommunsektorns förhandlingsresultat. Samtidigt upphör det av Jyty utlysta kommunsektorns övertids- och skiftbytesförbudet omedelbart i alla kommunsektorns avtalsbranscher (AKTA, UKTA, TS, TIM-AKA, SH-avtalet).Kommunsektorns separata avtal har förhandlats fram av Offentliga sektorns union JAU (Jyty och JHL), Förhandlingsorganisationen för offentlig Läs mer…

Avtal

Jyty är avtalspart i kommunal- och kyrkosektorernas arbets- och tjänstekollektivavtal genom Kommunbranschens union och Kyrkobranschens union. Dessutom knyter förbundet kollektivavtal med arbetsgivarförbund som hör till Näringslivets centralförbund EK samt med privata arbetsgivarföreningar.


Regionerna och lokala föreningar

Jyty verkar i fyra regionerna: Södra Finland, Östra Finland, Västra Finland och Norra Finland. Regionens mål är att stöda och främja föreningarnas, förtroendemännens och förbundets verksamhet. Regionkontoren och lokalföreningarna arrangerar mångsidig utbildning och rekreationsverksamhet för sina medlemmar.


Förtroendemännen

En fungerande, öppen och mentalt välmående arbetsgemenskap baserar sig i första hand på förtroende. Man borde förutom chefen och arbetskamraterna också kunna lita på den egna arbetsplatsens