Nyheter

2019-03-26 Ajankohtaista

Enkätresultat från kommunerna: Tillgång på personal största problemet i äldreomsorgen

I flera av de öppna svaren uttrycktes en stark oro för att en höjning av dimensioneringen av vårdpersonalen inom boendeservice med heldygnsomsorg skulle innebära att man blir tvungen att minska personalstyrkan inom hemvården. Det är redan mycket svårt att få personal ens för den nuvarande dimensioneringen, när det inte finns lämpliga arbetstagare att tillgå. Blotta tanken på att vi skulle behöva så där många fler Läs mer…

2019-03-25 Ajankohtaista

Den jämkade arbetslöshetsförmånen ändras vid ingången av april

Från ingången av april inverkar lönen på jämkning av arbetslöshetsförmånen först vid den tidpunkt när lönen betalas. Ändringen minskar fördröjningen vid behandlingen av ansökningarna om ersättning för arbetslöshetstid.Om till exempel lönen för ett ströjobb som utfördes i april betalas i maj, beaktas den löneinkomsten vid jämkning av arbetslöshetsförmånen för maj. I och med ändringen har den som ansöker om ersättning Läs mer…

Avtal

Jyty är avtalspart i kommunal- och kyrkosektorernas arbets- och tjänstekollektivavtal genom Kommunbranschens union och Kyrkobranschens union. Dessutom knyter förbundet kollektivavtal med arbetsgivarförbund som hör till Näringslivets centralförbund EK samt med privata arbetsgivarföreningar.


Regionerna och lokala föreningar

Jyty verkar i fyra regionerna: Södra Finland, Östra Finland, Västra Finland och Norra Finland. Regionens mål är att stöda och främja föreningarnas, förtroendemännens och förbundets verksamhet. Regionkontoren och lokalföreningarna arrangerar mångsidig utbildning och rekreationsverksamhet för sina medlemmar.


Förtroendemännen

En fungerande, öppen och mentalt välmående arbetsgemenskap baserar sig i första hand på förtroende. Man borde förutom chefen och arbetskamraterna också kunna lita på den egna arbetsplatsens