Usein kysyttyä

Jytyläiset kohtaavat työpaikoilla ja työsuhteissa monenlaisia ongelmatilanteita, joihin haetaan edunvalvonnallista apua Jytyn luottamusmiehiltä, aluetoimistoista ja edunvalvonnan lakimiehiltä. Jytyläisiä askarruttavat useimmiten samantyyppiset kysymykset, joihin vastauksia on julkaistu Jyty-lehden "Usein kysyttyä" -palstalla. Kaikki vastaukset on kerätty tälle sivulle lehden vuosikerroittain lajiteltuna.

2020

- Tuleeko vuosiloma pitää ennen työsuhteen päättymistä? (Jyty-lehti 5/2020)
- Voiko työnantaja irtisanoa minut sairauden perusteella? (Jyty-lehti 4/2020)
- Työnantaja ei suostu tekemään kirjallista työsopimusta, miten minun tulisi toimia?
(Jyty-lehti 3/2020)
- 12 usein kysyttyä kysymystä koronaan liittyen (Jyty-lehti 2/2020)
- Mitkä ovat riittävät perusteet määräaikaiselle työsuhteelle (Jyty-lehti 1/2020)

2019

- Millä perusteella työnantaja voi tehdä työsuhteen koeaikapurun? (Jyty-lehti 8/2019)
- Milloin palkka (lopputili) pitää maksaa työsuhteen päättyessä? (Jyty-lehti 7/2019)
- Miten toimia, jos työsuhteesi irtisanotaan henkilöön liittyvällä syyllä? (Jyty-lehti 6/2019)
- Kuuluuko minulle lain mukaan loma- tai lomaltapaluuraha? (Jyty-lehti 5/2019)
- Voiko työnantaja siirtää minun vahvistettua kesälomaani? (Jyty-lehti 4/2019)
- Voiko työnantaja laittaa työvuorolistaan pelkästään iltavuoroja? (Jyty-lehti 3/2019)

- Palkkaus ja vanhenemisajat (Jyty-lehti 2/2019)

- Mitä pitää ottaa huomioon omien työtehtävien uudelleenjärjestelystä? (Jyty-lehti 1/2019)

2018

- Mikä on epäpätevyysalennus? Voiko nykyään tehdä epäpätevyysalennuksen? (Jyty-lehti 8/2018 s.10)
- Mitä pitää ottaa huomioon liikkeenluovutuksessa? Pitääkö tehdä uusi työsopimus? (Jyty-lehti 7/2018 s.13)
- Mitä perusteita voi olla määräaikaiselle työsuhteelle? (Jyty-lehti 6/2018 s.10)
- Tarvitseeko vastata puheluihin ja sähköposteihin vapaa-ajalla? (Jyty-lehti 5/2018 s.11)
- Pitääkö liikaa maksettu palkka maksaa takaisin? (Jyty-lehti 4/2018 s.10)
- Voiko työnantaja muuttaa työvuoroja jatkuvasti? (Jyty-lehti 3/2018 s.11)
- Mitä työsuhteen päättymisen kuulemistilaisuus tarkoittaa? (Jyty-lehti 1/2018 s. 11)

2017

- Voiko työnantaja päättää, milloin työntekijä pitää vuosilomaa? (Jyty-lehti 9/2017 s. 8)
- Onko minun oltava töissä irtisanomisajalla? (Jyty-lehti 8/2017 s. 9)
- Mikä on irtisanomisaikani ja kuinka se lasketaan? (Jyty-lehti 7/2017 s. 9)
- Onko minulla lain mukaan oikeus saada kirjallinen työsopimus? (Jyty-lehti 6/2017 s. 8)
- Onko pakko jäädä ylitöihin? (Jyty-lehti 5/2017 s. 9)
- Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen (Jyty-lehti 4/2017 s. 9)
- Äitiyslomasta ilmoittaminen ja äitiysloman palkka (Jyty-lehti 3/2017 s. 8)
- Tilapäinen hoitovapaa lapsen sairastuessa (Jyty-lehti 2/2017 s. 9)
- Usein kysyttyä kikystä (Jyty-lehti 1/2017 s. 9)

2016

- Vuosiloman pitäminen irtisanomistilanteessa (Jyty-lehti 9/2016 s. 9)
- Vuosiloman kertyminen määräaikaisessa vs. vakituisessa työsuhteessa (Jyty-lehti 8/2016 s. 8)
- Palkka irtisanomisajalta ja pitkä sairasloma (Jyty-lehti 7/2016 s. 8)
- Koeaika uudessa työtehtävässä irtisanomisen jälkeen (Jyty-lehti 6/2016 s. 8)
- Työsuhteesta irtisanoutuminen vanhempainvapaan aikana (Jyty-lehti 3/2016 s. 8)
- Ylityö vs. liukuva työaika (Jyty-lehti 2/2016 s. 9)
- Onko lääkärikäynti työaikaa (Jyty-lehti 1/2016 s. 9)

2015

- Vuosiloman kertyminen lomautuksen ajalta (Jyty-lehti 1/2016 s. 9)
- Milloin lopputili tulee maksaa? (Jyty-lehti 11/2015 s. 18)
- Kannattaako irtisanoutua lomautuksen takia? (Jyty-lehti 10/2015 s. 9)
- Palkattomasta vapaasta sopiminen (Jyty-lehti 8-9/2015 s. 9)
- Ylityön muodostumisen kriteerit (Jyty-lehti 6-7/2015 s. 9)
- Työvuoroluettelo ja työajat (Jyty-lehti 5/2015 s. 9)
- Työterveyshuollon lakisääteisyys ja sisältö (Jyty-lehti 4/2015 s. 9)
- Vakinaisen työn tarjoaminen määräaikaisille työntekijöille (Jyty-lehti 3/2015 s. 9)
- Mitä eroa on kirjallisella ja suullisella työsopimuksella? (Jyty-lehti 2/2015 s. 20)
- Liikkeen luovutuksen vaikutus työsopimukseen ja työehtosopimukseen (Jyty-lehti 1/2015 s. 7)

2014

- Oma palkka vrt. palkkatilastojen keskiarvo (Jyty-lehti 12/2014 s. 8)
- Voiko työnantaja vaatia työterveyslääkärin lausuntoa? (Jyty-lehti 10/2014 s. 8)
- Työnantajan velvollisuus antaa työtodistus (Jyty-lehti 8-9/2014 s. 8)
- Vuosilomapalkka osa-aikaeläkkeellä (KVTES) (Jyty-lehti 4/2014 s. 8)
- Voiko työnantaja määrätä minut toimimaan toisen henkilön sijaisena työni ohella (KVTES)? (Jyty-lehti 3/2014 s. 8)