Usein kysyttyä työsuhteista

​  

Jytyläiset kohtaavat työpaikoilla ja työsuhteissa monenlaisia ongelmatilanteita, joihin haetaan edunvalvonnallista apua Jytyn luottamusmiehiltä, aluetoimistoista ja edunvalvonnan lakimiehiltä. Jytyläisiä askarruttavat useimmiten samantyyppiset kysymykset, joihin vastauksia on julkaistu Jyty-lehden "Usein kysyttyä" -palstalla. Kaikki vastaukset on kerätty tälle sivulle lehden vuosikerroittain lajiteltuna.

2022

- Mikä on palkallisen sairausloman pituus? (Jyty-lehti 7/2022)

2021

- Mitä varoitus tarkoittaa? (Jyty-lehti 7/2022)
- Onko esihenkilölle pakko kertoa sairauspoissaolon syy? (Jyty-lehti 6/2022)
- Voiko kuulemistilaisuuden järjestää sairausloman aikana? (Jyty-lehti 5/2022)
- Onko työterveyshuolto käytettävissä irtisanomisaikana? (Jyty-lehti 4/2022)
- Voiko työnantaja määrätä uuden koeajan, kun määräaikaisuus muuttuu vakinaiseksi työsuhteeksi? (Jyty-lehti 3/2021)
- Miten lomautus vaikuttaa jo määrättyyn sairauslomaan? (Jyty-lehti 2/2021)
- Saako työnantaja vakinaistaa määräaikaisen työntekijän, joka on ollut talossa vähemmän aikaa kuin toinen määräaikainen työntekijä? (Jyty-lehti 1/2021)

2020

- Miten sitova on määräaikainen työsopimus? (Jyty-lehti 8/2020)
- Kuuluuko minulle ylityökorvaus? (Jyty-lehti 7/2020)
- Tuleeko vuosiloma pitää ennen työsuhteen päättymistä? (Jyty-lehti 5/2020)
-
Voiko työnantaja irtisanoa minut sairauden perusteella? (Jyty-lehti 4/2020)
- Miten tulisi toimia, jos työnantaja ei suostu tekemään kirjallista työsopimusta? Kannattaako työsopimus tehdä aina kirjallisena? (Jyty-lehti 3/2020)
- 12 usein kysyttyä kysymystä koronaan liittyen (Jyty-lehti 2/2020)
- Mitkä ovat riittävät perusteet määräaikaiselle työsopimukselle Jyty-lehti 1/2020 s. 10)

2019

- Millä perusteella työnantaja voi tehdä työsuhteen koeaikapurun? (Jyty-lehti 8/2019)
- Milloin minulle tulee maksaa työsuhteen päättyessä ns. lopputili?
(Jyty-lehti 7/2019 s. 11)
- Miten toimia, jos työsuhteesi irtisanotaan henkilöön liittyvällä syyllä? (Jyty-lehti 6/2019 s. 15)
- Kuuluuko minulle lain mukaan loma- tai lomaltapaluuraha? (Jyty-lehti 5/2019 s. 10)
- Voiko työnantaja siirtää minun vahvistettua kesälomaani? (Jyty-lehti 4/2019 s. 10)
- Voiko työnantaja laittaa työvuorolistaan minulle pelkästään iltavuoroja? (Jyty-lehti 3/2019 s. 10)
- Milloin liian vähän maksettu palkka vanhenee? (Jyty-lehti 2/2019 s. 10)
- Mitä pitää ottaa huomioon omien työtehtävien uudelleenjärjestelyssä? (Jyty-lehti 1/2019 s. 10)

2018

- Mikä on epäpätevyysalennus? Voiko nykyään tehdä epäpätevyysalennuksen? (Jyty-lehti 8/2018 s.10)
- Mitä pitää ottaa huomioon liikkeenluovutuksessa? (Jyty-lehti 7/2018 s.13)
- Mitä perusteita voi olla määräaikaisella työsuhteella? (Jyty-lehti 6/2018 s.10)
- Tarvitseeko vastata puheluihin ja sähköposteihin vapaa-ajalla? (Jyty-lehti 5/2018 s.11)
- Pitääkö liikaa maksettu palkka maksaa takaisin? (Jyty-lehti 4/2018 s.10)
- Voiko työnantaja muuttaa työvuoroja jatkuvasti? (Jyty-lehti 3/2018 s.11)
- Mitä työsuhteen päättymisen kuulemistilaisuus tarkoittaa? (Jyty-lehti 1/2018 s. 11)

2017

- Voiko työnantaja päättää, milloin työntekijä pitää vuosilomaa? (Jyty-lehti 9/2017 s. 8)
- Onko minun oltava töissä irtisanomisajalla? (Jyty-lehti 8/2017 s. 9)
- Mikä on irtisanomisaikani ja kuinka se lasketaan? (Jyty-lehti 7/2017 s. 9)
- Onko minulla lain mukaan oikeus saada kirjallinen työsopimus? (Jyty-lehti 6/2017 s. 8)
- Onko pakko jäädä ylitöihin, jos työnantaja niin haluaa? (Jyty-lehti 5/2017 s. 9)
- Voiko määräaikaisen työsuhteen irtisanoa? (Jyty-lehti 4/2017 s. 9)
- Milloin pitää ilmoittaa äitiysvapaasta työnantajalle ja maksetaanko minulle äitiysvapaan ajalta palkkaa? (Jyty-lehti 3/2017 s. 8)
- Kuinka pitkäksi ajaksi voin jäädä hoitamaan lastani ja moneltako päivältä saan palkan (Jyty-lehti 2/2017 s. 9)
- Usein kysyttyä kikystä (Jyty-lehti 1/2017 s. 9)

2016

- Tuleeko pitämättömät lomat pitää irtisanomisajan kuluessa? (Jyty-lehti 9/2016 s. 9)
- Onko määräaikaisessa työsuhteessa lomakertymä erilainen kuin toistaiseksi olevassa työsuhteessa? (Jyty-lehti 8/2016 s. 8)
- Kuuluuko minulle irtisanomisajan palkka? (Jyty-lehti 7/2016 s. 8)
- Saako uudessa työsopimuksessa olla koeaikatehto? (Jyty-lehti 6/2016 s. 8)
- Voinko irtisanoa itseni vanhempainvapaalla ja kuluuko irtisanomisaika vanhempainvapaan aikana? (Jyty-lehti 3/2016 s. 8)
- Onko pakko tehdä liukuman puitteissa pidempää työpäivää, jos työnantaja vaatii? (Jyty-lehti 2/2016 s. 9)
- Onko lääkärikäynti työaikaa (Jyty-lehti 1/2016 s. 9)

2015

- Kertyykö minulle lomautuksen ajalta vuosilomaa? (Jyty-lehti 12/2015 s. 9)
- Milloin lopputili tulee maksaa? (Jyty-lehti 11/2015 s. 18)
- Jos minut on lomautettu, kannattaako minun irtisanoa itseni? (Jyty-lehti 10/2015 s. 9)
- Millä perusteella voin saada palkatonta vapaata? (Jyty-lehti 8-9/2015 s. 9)
- Muodostuuko minulle ylityötä, kun jään omasta tahdostani työpäivän jälkeen toimistolle? (Jyty-lehti 6-7/2015 s. 9)
- Onko työpaikalla oltava työvuoroluettelo ja millä perusteella sitä voi muuttaa? (Jyty-lehti 5/2015 s. 9)
- Tuleeko lain mukaan työterveyshuoltoon kuulua yleislääkärin vastaanotto? (Jyty-lehti 4/2015 s. 9)
- Milloin vakinaista työtä tulee tarjota määräaikaisille työntekijöille? (Jyty-lehti 3/2015 s. 9)
- Mitä eroa on kirjallisella ja suullisella työsopimuksella? (Jyty-lehti 2/2015 s. 20)
- Pitääkö minun allekirjoittaa liikkeenluovutuksen yhteydessä uusi työsopimus? Mitä työehtosopimusta minuun silloin noudatetaan? (Jyty-lehti 1/2015 s. 7)

2014

- Saanko minä liian vähän palkkaa vrt. palkkatilastojen keskiarvoon? (Jyty-lehti 12/2014 s. 8)
- Voiko työnantaja vaatia työterveyslääkärin lausuntoa? (Jyty-lehti 10/2014 s. 8)
- Milloin työnantajan pitää viimeistään antaa minulle työtodistus (Jyty-lehti 8-9/2014 s. 8)
- Vuosilomapalkka osa-aikaeläkkeellä (KVTES) (Jyty-lehti 4/2014 s. 8)
- Voiko työnantaja määrätä minut toimimaan toisen henkilön sijaisena työni ohella (KVTES)? (Jyty-lehti 3/2014 s. 8)