Työsuojeluvaalit 2017

​Työsuojeluvaalit syksyllä 2017, osallistu!


Työsuojeluvaaleja järjestetään tänä syksynä kaikilla sektoreilla. Yksityissektori valitsee toimijat vuosiksi 2018-2019 ja kunta-ala sekä kirkko vuosisiksi 2018-2021 (poikkeuksia on). Jytyläisiä tarvitaan sekä ehdokkaiksi että äänestämään!

Työturvallisuudesta vastaa työnantaja ja työntekijä yhdessä. Työnantajalla (esimies) on työsuojeluvastuu, mutta velvoitteita on myös työntekijällä. Työsuojeluvaltuutettu on henkilöstönedustaja työsuojelun yhteistoiminnassa (mm. työsuojelutoimikunta). Työsuojeluvaltuutettu neuvoo, tukee ja auttaa työntekijöitä kaikissa työntekijän turvallisuuteen, terveyteen ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Toimialasta riippumatta työsuojeluvaltuutettu on oikeutettu koulutukseen työnantajan ajalla ja kustannuksella. Jyty tarjoaa myös koulutusta ja tukea tehtävän hoitamisessa.

Jos olet kiinnostunut työsuojeluvaltuutetun tehtävästä, ota yhteyttä nykyiseen työsuojeluvaltuutettuun, luottamusmieheen tai yhdistykseesi. Lisätietoja saat myös liitosta: Päivi Salin (yksityissektori), Anne Sarvi (kirkko) ja Marko Heikkinen (kunta-ala).


Vaaliohjeet Työturvallisuuskeskuksen nettisivuilla: Työsuojelun yhteistoiminta