Työsuojeluvaalit 2019

​Työsuojeluvaalit syksyllä 2019, osallistu!


Työsuojeluvaaleja järjestetään tänä syksynä yksityissektorilla. Työsuojelutoimijat valitaan vuosiksi 2020-2021. Jytyläisiä tarvitaan sekä ehdokkaiksi että äänestämään!

Työturvallisuudesta vastaa työnantaja ja työntekijä yhdessä. Työnantajalla (esimies) on työsuojeluvastuu, mutta velvoitteita on myös työntekijällä. Työsuojeluvaltuutettu on henkilöstönedustaja työsuojelun yhteistoiminnassa (mm. työsuojelutoimikunta). Työsuojeluvaltuutettu neuvoo, tukee ja auttaa työntekijöitä kaikissa työntekijän turvallisuuteen, terveyteen ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Työsuojeluvaltuutettu on oikeutettu koulutukseen työajalla ja työnantajan kustannuksella. Jyty tarjoaa myös koulutusta ja tukea tehtävän hoitamisessa.

Jos olet kiinnostunut työsuojeluvaltuutetun tehtävästä, ota yhteyttä nykyiseen työsuojeluvaltuutettuun, luottamusmieheen tai yhdistykseesi. Lisätietoja saat myös liitosta: Päivi Salin tai Jonna Voima


Vaaliohjeet Työturvallisuuskeskuksen nettisivuilla: Työsuojelun yhteistoiminta