Eläkkeet

​​Julkisten alojen eläkelaki ​29.1.2016/81​​ (voimassa 1.1.2017 alkaen ja koskee kunta-alaa, kirkkoa, valtiota ja Kelaa)​

Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Lisätietoa eläkkeistä:


         Julkisen alan työeläkepalvelut
         Kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasiat. Keva​ hoitaa 
         n. 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan 
         työeläkepalveluita.


Tela.png  

    Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien
    edunvalvontajärjestö. Jäseniä ​ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa
    hoitavat työeläkevakuuttajat.


etk_logo_fin_72dpi.jpg       Työeläkejärjestelmän puolueeton asiantuntija
       Eläketurvakeskus (ETK) on työeläketurvan kehittämisen ja toimeenpanon 
       lakisääteinen yhteistyöelin, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja. 

  Työeläkevakuutusyhtiöt​ hoitavat pääasiassa yksityisten alojen työntekijöiden ja    yrittäjien työeläketurvaa.

 


​​​