​​Työssä jatkaminen

Työurakeskustelun taustalla on yhteiskuntamme tulevaisuuden haasteet: väestön ikääntymiseen liittyvät palvelujen tarpeen kasvu, huoltosuhteen heikkeneminen ja näistä seuraava julkisen talouden kestävyysvaje. Miten rahoitamme kasvavan palvelutarpeen, kun työssäkäyvien osuus pienenee?​

2012 voimaan tulleet sairausvakuutuslain ja työterveyshuoltolain muutokset​ ns. 30-60-90 päivän sääntö: ​
30 päivää: työnantajan on ilmoitettava työterveyshuoltoon (tth)​ kun työkyvyttömyys on kestänyt kuukauden
60 päivää: työterveyshuolto arvioi jäljellä olevan työkyvyn ja työntekijä, työnantaja ja tth selvittävät mahdollisuudet jatkaa työssä
90 päivää: työntekijän on toimitettava Kelalle lausunto jäljellä olevasta työkyvystä ja työssä jatkamismahdollisuuksista​

Työurien pidentämisen suhteen yksi merkittävä tavoite on lisäksi alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden määrän merkittävä vähentäminen. Tavoitteeseen päästään mm. pitkäjänteisellä työelämän kehittämisellä ja ajoissa tapahtuvalla tuella ja välittämisellä. 

Keinoja

 

Hyödyllisiä linkkejä​


KT:n työelämän kehittämissivut

Tutkittua