Työkaarimalli

​​​​Jokaisella on omaan elämäntilanteeseensa liittyen tarpeita työelämän suhteen. ​Tarve keventää, osa-aikaistaa tai ylipäätään muokata työtä voi olla yhtä lailla pienten lasten vanhemmilla tai vaikkapa ikääntyneestä vanhemmasta huolehtivalla kuin työuran loppupuolella olevalla työntekijällä. Myös osaamisen kehittämistarve on erilainen eri ikäisillä. Tästä syystä ikäohjelman sijaan työkaarimalli on parempi termi kuvaamaan tätä opasta.

Kyseessä on siis keskusjärjestöjen tekemä opas ikäohjelman laatimiseen työpaikoilla. Tarkoitus on luonnollisestikin työpaikoilla miettiä, miten me se tehdään?​​​​​​​​

​​