Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan toimia, jotka ovat tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia sekä ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita.​

Malli toteutetaan muuttamalla mm. yhteistoimintalakeja sekä säätämällä uusi laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä. Verokannusteen saadakseen yrityksen kuten julkisen sektorinkin työpaikkojen on laadittava koulutussuunnitelma.

Työnantajalla on oikeus verovähennykseen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisestä, joka on toteutettu koulutussuunnitelman mukaisesti. Sama koskee sellaista koulutussuunnitelman mukaista osaamisen kehittämistä, jonka tavoitteena on työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyisyyden ylläpito tai työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuuden säilyttäminen. Vähennyksen enimmäismäärä on kolme päivää työntekijää kohden vuodessa.

 

Laki taloudellisesti tuetusta ammatillis​en osaamisen kehittämisestä 1136/2013 

Laki koulutuksen korvaamisesta 1140/2013