Aktiivinen tuki

​​​​​Aktiivinen tuki tarkoittaa työntekijän tukemista erilaisissa tilanteissa. Asiasta on käytössä erilaisia termejä ja ilmaisuja kuten varhaisen tuen malli, aktiivisen/varhaisen​ puuttumisen malli ja puheeksiottamisen malli.

Aktiivisen tuen osat​:

  • Varhainen tuki​
  • Tehostettu tuki
  • Työhön paluun tuki

Varhaista tukea antaa työyhteisö, erityisesti esimies. Kun huomataan työkyvyn aleneminen tai sen uhka, työntekijää tuetaan "omin voimin". Työpaikolla on ja tulee olla erilaisia tätä tukevia käytäntöjä ja pelisääntöjä.

Tehostettuun tukeen tarvitaan usein avuksi ulkopuolista tukiverkostoa kuten työterveyshuoltoa sekä mahdollisesti työpaikan työsuojeluvaltuutettua, luottamusmiestä ja henkilöstöhallintoa.

Työhön paluun tuki on vähintäänkin yhtä tärkeä kuin muut tukimuodot. Pitkältä sairauslomalta palaamiseen liittyy monia asioita, joita on hyvä työhönpalaavan osalta helpottaa. Työtavat voivat oll​a muuttuneet, työkaverit ovat ehkä vaihtuneet ja aluksi saatetaan tarvita myös kevennettyä työtä.

​ 

Lisätietoa ja linkkejä


         
       Aktiivinen tuki - tavoitteena hyvinvoiva ja tuloksellinen työyhteisö


    •