Työhyvinvointi

​Työhyvinvoinnin osa-alueita

​​​Työhyvinvointi kuuluu jokaiselle!

Työhyvinvointi tarkoittaa sitä, että työ on turvallista, terveellistä ja mielekästä. Työhyvinvointia lisäävät muun muassa hyvä ja motivoiva johtaminen sekä työyhteisön ilmapiiri ja työntekijöiden ammattitaito.

Työhyvinvointi on avain tuloksellisuuteen! 

Tyytyväinen, työssään viihtyvä ihminen on motivoitunut, osaava, aktiivinen ja luova. Työn imu (www.ttl.fi/työhyvinvointi) vie mukanaan ja työelämään muodostuu myönteinen kehä: työn mielekkyys kasvaa, asiakastyytyväisyys kasvaa, sairauskulut pienenevät, kustannustehokkuus paranee...

Hyvä fiilis tarttuu herkästi koko työyhteisöön ja parantaa myös työilmapiiriä.  

 


Työhyvinvointi pidentää työuria!

Vanhuuseläkkeelle jäädään yli 63-vuotiaana, mutta keskimääräinen eläköitymisikä on n. 61 vuotta. Ero johtuu työkyvyttömyyseläkkeistä, joille jäädään keskimäärin 52-vuotiaana. Lääkkeitä työssä jaksamiseen ja sitä kautta työurien pidentämiseen pitää etsiä ensisijaisesti työhyvinvoinnin kautta. Työkyky-talo on Työterveyslaitoksen Juhani Ilmarisen kuvaus kokonaisvaltaisen työkyvyn muodostumisesta.

Keinoja ovat mm.:

  • Hyvinvointia tukevien toimintatapojen ja rakenteiden kehittäminen (esim. työajat)
  • Aktiivinen tuki (varhainen, tehostettu​ ja työhön paluun tuki)
  • Työssä jatkaminen heikentyneestä työkyvystä huolimatta (ammatillinen kuntoutus, osatyökyvyttömyyseläke)

 

Lisätietoja

Kunnat ja kuntayhtymät: Marko Heikkinen
Kirkko: Anne Sarvi
Yksityiset työnantajat: Päivi Salin ja Jonna Voima
​  

Hyödyllisiä linkkejä                                                                 

TTK_thv-kortti_c4_shadow_pieni.jpg  

                ​​                           KT:n yleiskirjeet "Kuntien työelämän kehittämishankkeet  ja niiden rahoitus" (9/2011) ja "Työh​yvinvoinnilla tuloksellisuutta - mitä kunta voi tehdä" (13/2011) ovat hyödyllistä luettavaa sektorista riippumatta.