​Henkilöstön kehittäminen ja johtaminen

Henkilöstön kehittämistyössä tarvitaan strategista ajattelua ja suunnittelua. Henkilöstöstrategia, perehdyttäminen, osaamisen kehittäminen, henkilöstösuunnittelu ja -raportointi yms. ovat kehittämisen perustyökaluja.​​ Työelämätaitoja tarvitaan sekä esimiehenä että työntekijänä.​ Yhdessä olemme enemmän! 

Pitkäjänteinen, suunnitelmallinen työ on tärkeintä. Henkilöstö ei vastusta kehittämistä tai edes muutosta, jos se tehdään hallitusti, yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Henkilöstö vastustaa kaaosta omassa työssään. Kun henkilöstösuunnittelu on onnistunut, ei yt-neuvotteluja työvoiman vähentämiseksi tarvita.

​​Henkilöstöjohtaminen

Henkilöstösuunnittelu​ ja -raportointi

​​Osaamisen kehittäminen

Perehdytys

Työelämätaidot