Perehdytys

​​Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa perehdyttämään työntekijän työhön, työpaikan olosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin välineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin. Työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä näiden välttämiseksi. Perehdytyksessä käydään läpi myös asiakaskohtaamiset ja toiminta poikkeustilanteissa ym.

Erityisen tärkeää perehdytys on nuorille, juuri työelämään tulleille työntekijöille, mutta pitää myös muistaa päivittää työssä, työvälineissä ja työmenetelmissä tapahtuvat muutokset. Hyvä, jatkuva perehdytys antaa myönteisen työnantaja kuvan ja edistää tuloksellisuutta, työturvallisuutta, työn sujuvuutta ja hyvinvointia työssä.

Työturvallisuuslaki on pakottavaa lainsäädäntöä mutta silti perehdyttäminen usein jätetään hoitamatta tai hoidetaan puolihuolimattomasti. Kannattaa pitää huoli oikeuksistaan ja vaatia kunnollinen perehdytys. Hyvään perehdyttämiseen kuuluu myös henkilöstön edustajien (luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, työsuojeluasi​amies, yhteistoimintaedustaja) esitteleminen.


 ​  

 

​​
     
 

 

 ​​