Henkilöstöjohtaminen

​​Jokaisella on oikeus tulla hyvin johdetuksi

Työntekijä on työsopimuksen tehdessään tai viranhaltija ottaessaan viran vastaan antanut merkittävän osan ajankäytöstään ja osaamisestaan työnantajan käyttöön. Vastineeksi saadaan palkkaa, muita etuja ja turvallinen, hyvin johdettu työelämä. Tietenkin hyvän työelämän turvaksi on myös tehty säädöksiä kuten mm. työsopimuslaki, työaikalaki ja työturvallisuuslaki.  

Onko esimies työntekijöitä varten vai työntekijät esimiestä varten?
Idea on tehdä yhdessä työtä päämäärän (tuote, palvelu yms.) saavuttamiseksi. Esimies mahdollistaa työn parhaan mahdollisen tekemisen. Nykytietämyksen valossa parhaiten suoriutuvat esimiehet, jotka toimivat kuin valmentajat: kannustavat, ohjaavat ja osallistuvat, mutta päättävät viimekädessä mitä, miten ja milloin tehdään sekä kuka tekee. Kysymys on vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta.

Esimies voi olla puun ja kuoren välissä

Esimiestehtävä on vaativa, jossa pitää osata hoitaa asiat kahteen suuntaan tyylikkäästi. Esimies on työnantajan edustaja ja työntekijöiden työkaveri. Eri-ikäisten johtaminen tuo kolmannen näkökulman: työntekijöillä on erilaiset tarpeet työuran eri vaiheissa. Esimiehen on huomioitava johtamisessa kaikki ryhmät. Työyhteisön luottamuksen syvyyttä mittaillaan aika ajoin ja jokaista on vaikea miellyttää aina. Avainsanoja ovatkin oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja tasapuolisuus.

Esimiestyö on taitolaji

Esimiehen tulee tuntea lait ja sopimukset, suositukset ja asetukset, johtaa työhyvinvointia, osaamista, muutosta ja kehittämistä. Pitää hoitaa kokoukset, talous ja suunnittelu. Pitää johtaa ja valvoa työtä ja vieläpä suojella työntekijöitä. Perehdyttää, ohjata ja opastaa, tehdä päätöksiä, perustella ne ja kantaa niistä vastuu. Lista on loputon. 

Johtamisen tueksi on tarjolla koulutusta ja kehittymismahdollisuuksia, mutta miten esimiehet saadaan mukaan kehittämään taitojaan? Osa kehittää osaamistaan aktiivisesti, osa ei koskaan. Jos jälkimmäiseen joukkoon ei osu poikkeuksellisen paljon luonnonlahjakkuuksia, ollaan pulassa. Työnantajalla on velvollisuus huolehtia esimiesten koulutuksesta ja osallistumisesta koulutukseen. Kyse on tärkeimmän voimavaran eli henkilöstön johtamisesta ja se on osattava.


    
     ​​Johtamisen kehittämisverkosto kokoaa ja levittää hyvän johtamisen käytäntöjä ja  
     esimiestaitoja työpaikoille. Verkostossa on luotu laatukriteerit hyvälle johtamiselle 
     julkisella sektorilla.​