​​​​Työelämän kehittäminen

Työelämää kehittämällä parannetaan työelämän laatua ja työpaikan tuloksellisuutta sekä lisätään työpaikkojen houkuttelevuutta. Kaiken perustana on luottamus ja avoin vuorovaikutteinen ilmapiiri. Yhdessä tekeminen eli henkilöstön osallistuminen kehittämistyöhön on välttämätöntä.

Työelämä muuttuu vauhdilla, seuraava hanke aloitetaan usein ennen kuin edellinen on valmistunut. Jatkuvat muutokset, kiire, kuormittuminen, työhön sidonnaisuuden lisääntyminen, epätyypilliset työsuhteet, epävarmuus työpaikan säilymisestä yms. aiheuttavat tehottomuutta, sähläystä ja henkilöstön työpahoinvointia, pahimpana seurauksena voi olla sairastuminen ja jopa ennen aikainen eläköityminen.

Työelämän yhteisellä kehittämisellä on mahdollista ennaltaehkäistä edellä mainittuja työelämän huonoja ilmiöitä. Näyttöä löytyy työelämän tutkimuksesta sekä monien eri työyhteisöjen hyvistä kokemuksista.  

Motivoitunut, sitoutunut ja työssään viihtyvä työntekijä on työnantajalle kannattava investointi.

Kunta-alalla on aloitettu osapuolten yhteinen hanke: Työn murroksen -seuranta. Ensimmäinen seurantakierros on tehty, tulokset löytyvät edellä olevan linkin kautta. Toiseen kyselykierrokseen voi nyt ilmoittautua tästä. Ilmoittautuneille lähetetään kyselylinkki helmikuun lopulla tai maaliskuun alussa.

Kunta-alalle on syksyllä 2019 perustettu pysyvä työelämän kehittämisryhmä Tekry, jonka tehtävänä on mm. koordinoida ja toteuttaa kehittämistyötä kunta-alalla pääneuvotteluryhmän alaisena. Tekry ylläpitää nettisivuja www.kuntatyo2030.fi 

Aiheet​

 

Lisätietoja

Kunnat ja kuntayhtymät: Marko Heikkinen
Kirkko: Anne Sarvi
Yksityiset työnantajat: Päivi Salin ja Jonna Voima

​​ 


Kunta-alan tuloksellisuuskampanjan jatkoksi perustettiin kunta-alan työelämän kehittämishanke Kunteko 2020. Kunteko toimii työelämä 2020 hankkeen sateenvarjon alla. Lue lisää omalta Kunteko-​sivustoltamme tai ohjelmasivuilta www.kunteko.fi.

​​
Työelämä 2020 -hanke haastaa kaikki työpaikat ja työelämän toimijat mukaan työelämän kehittämistalkoisiin. Jokaisella työpaikalla löytyy parannettavaa.
Hankkeelle on avattu sivusto: www.tyoelama2020.fi

 

​​

Kaari-palveluilla Keva tukee työhyvinvointia ja työssä jatkamista julkisella sektorilla.