Hyvät käytännöt

Sivulle kerätään hyväksi koettuja käytäntöjä työelämän kehittämiseen liittyen.  Hyviin esimerkkeihin ja kehittämistä tukeviin sivustoihin löydät linkin alta.​


 

Kun halutaan edistää etätyön hyödyntämistä omassa organisaatiossa, tätä raporttia voi hyödyntää työvälineenä ja keskustelun tukena.
Kunnat.net.gif
​Hyvät käytännöt -sivuston tavoitteena on tukea kuntien arjessa tapahtuvaa kehittämistä välittämällä ja kokoamalla kunnissa kehitettyjä uusia, hyviä, kestäviä ja mielenkiintoisia toimintatapoja.​
 

   ​
   Työelämän kehittämis- ja tutkimushankkeissa on syntynyt hyviä käytäntöjä, 
   jotka on usein myös arvioitu onnistuneiksi tutkimuksen avulla.  ​


Innokylä.jpg
Innokylä on hyvinvointi- ja terveysalojen avoin innovaatioyhteisö, joka tarjoaa tietoa ja työkaluja kehitystyöhön sekä kehitettyjen käytäntöjen levittämiseen ja soveltamiseen. Innokylässä toimijat voivat löytää toisensa ja kehittää yhdessä. Innokylä on avoin ja maksuton kaikille. ​


 

       Hyvät työpaikat eivät tapahdu, vaan ne rakennetaan. Sivuilla avataan Suomen parhaiden    
       työpaikkojen johtamiskäytänteitä (Best People Practices). Parhaissa käytännöissä ei usein ole 
       kyse siitä mitä tehdään, vaan ennen kaikkea siitä, miten jokin asia tehdään.

   

     Hyvät käytännöt ovat tehokkaita toimintatapoja, joilla voidaan edistää mm. työpaikan ja 
     työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta. Hyvä käytäntö voi olla sosiaalinen innovaatio, esim. 
     uusi näkökulma ongelmaan tai täysin uusi toimintamalli.

 

     Tepsi - työhyvinvoinnin hyvien käytäntöjen tietopankki
     Tepsi-projektissa perustetaan avoin tietopankki työpaikoilla hyväksi havaituista työhyvinvoinnin
      käytännöistä. Tepsi tarjoaa paikan, jossa työpaikoilla hyväksi havaittuja käytäntöjä ja oivalluksia voi
      hakea, jakaa ja edelleen jalostaa.