Työterveyslaitos

​​​Tämä työehtosopimus on talokohtainen ja sitä noudatetaan Työterveyslaitoksen palveluksessa olevien toimihenkilöiden työehtoihin. Työterveyslaitos on työterveys- ja työsuojelualan tutkimus- ja asiantuntijalaitos. Laitoksen tavoitteena on edistää maamme työikäisen väestön työ- ja toimintakykyä, terveyttä ja elämänlaatua. Tässä tarkoituksessa laitos tuottaa, kokoaa ja välittää tutkimustietoa työn ja terveyden välisestä vuorovaikutuksesta sekä edistää tiedon soveltamista käytäntöön.

Työterveyslaitoksessa on 8 tieteenalakohtaista osastoa, joiden asiantuntijat tarjoavat sovellettua tutkimustietoa, konsultointia ja muita palveluja. Aluetyöterveyslaitokset Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Helsingissä palvelevat jokaista suomalaista työntekijää.

Ammattinimikkeistö koostuu mm. toimisto-, laboratorio- ja asiantuntijatehtävien mukaan. ​

Lisätietoja: työmarkkinalakimies Anne Sarvi ja työmarkkina-asiamies Päivi Salin​ 

Sopimukset:


Vanhat sopimukset: