Suomen riistakeskus

Suomen riistakeskus on riistatalouteen keskittyvä organisaatio, joka toimii maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Suomen riistakeskuksella on julkisia hallintotehtäviä, kuten riistaeläinten pyyntilupien myöntäminen, riistanhoitoyhdistysten toiminnan tukeminen ja riistanhoidon hyvien käytäntöjen vahvistaminen. Riistakeskuksen tehtävät määritellään riistahallintolaissa. Riistakeskus tarjoaa tietoa metsästyksestä muun muassa julkaisemalla Metsästäjä-lehteä.

Tämän työehtosopimuksen piirissä olevien toimihenkilöiden toimenkuviin kuuluu mm. neuvontaa, koulutusta, ohjausta ja monipuolisia toimisto- ja tukipalveluiden työtehtäviä.  

Lisätietoja: työmarkkina-asiamies Päivi Salin ja työmarkkinalakimies Rosa Marttila​ 

​ Uusi sopimus:


Vanhat sopimukset: