Partiotyönantajat

Palta ry ja Jyty ovat solmineet partiotoimintaa koskevan yleissitovan työehtosopimuksen. Tätä työehtosopimusta tulee noudattaa kaikissa työsuhteissa partiotoimintaan liittyen. Sopimusta sovelletaan Partiotyönantajat ry:n ja sen jäsenjärjestöjen (Suomen Partiolaiset ja partiopiirit) palveluksessa oleviin toimihenkilöihin. Työehtosopimuksessa on sovittu mm. palkkausjärjestelmästä, työajoista ja työaikakorvauksista. Muilta osin sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa Yleissopimusta.

Lisätietoja: työmarkkina-asiamies Päivi Salin ja työmarkkinalakimies Anniina Kannelsuo

Uusi sopimus:Vanhat sopimukset: