Partiotyönantajat

Partiotyönantajat ovat solmineet Jytyn kanssa talokohtaisen työehtosopimuksen. Partiotyönantajat ry on työnantajajärjestö. Sopimusta sovelletaan Partiotyönantajat ry:n ja sen jäsenjärjestöjen (Suomen Partiolaiset ja partiopiirit) palveluksessa oleviin toimihenkilöihin. Neuvottelijaosapuolina toimivat Palvelualojen työnantajat Palta ry ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry. Talokohtaisessa työehtosopimuksessa on sovittu mm. palkkausjärjestelmästä, työajoista ja työaikakorvauksista. Muilta osin sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa Yleissopimusta.

Lisätietoja: työmarkkina-asiamies Päivi Salin ja työmarkkinalakimies Anniina Kannelsuo

Uusi sopimus:

Vanhat sopimukset: