Neuvonta-alan runkosopimus

​​​​Neuvonta-alan työehtosopimus on yleissitova. Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat maatalousalan neuvontajärjestöjen toiminta, sekä alan tutkimustoiminta. Sopimusta noudatetaan myös  neuvontajärjestöjen sellaisessa pienimuotoisessa yritys- ja muussa vastaavassa toiminnassa, jota varten ei ole perustettu yritystä tai erillistä yhdistystä.

Työehtosopimuksen piiriin kuuluvat suurimmat työyhteisöt ovat ProAgria keskukset, käsi- ja taideteollisuusalan yhdistykset, Martat , 4H - liittoa ja –yhdistykset, Vapaa-ajan kalastajat ja Työtehoseura. Alalla toimii myös paljon pieniä yhteisöjä, joissa sopimusta noudatetaan.

Ammattinimikkeiden kirjo on sopimusalalla hyvin laaja. Työtehtävät liittyvät erilaisiin neuvontatoimintoihin, ohjaus-, valistus- ja koulutustoimintaan, sekä erilaisiin toimisto- ja tukipalvelutehtäviin.