Keva

​​​​Työehtosopimusta sovelletaan Kevassa työskenteleviin toimihenkilöihin. Suurin osa toimihenkilöistä tällä työpaikalla kuuluu Jyty Keva ry - nimiseen Jytyn yhdistykseen.

Lisätietoja: työmarkkina-asiamies Arto Vallivaara ja työmarkkinalakimies Rosa Marttila 

​SopimusVanhat sopimukset: