Helsingin bussiliikenne HELB

Helsingin Bussiliikenne Oy on liittynyt Autoliikenteen työnantajaliitto ALT ry:n jäseneksi. 1.4.2014 alkaen Helsingin Bussiliikenne Oy:n henkilöstöön on noudatettu kolmea alan yleissitovaa, ALT:n solmimaa työehtosopimusta, jotka ovat

  1. kuljettajien osalta linja-autohenkilökunnan työehtosopimus,
  2. korjaamohenkilöstön osalta huoltokorjaamoiden työehtosopimus ja
  3. hallinnon osalta autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus.

     

    PTYTES:ia (nykyisin AVAINTES) ei siis enää yhtiössä sovelleta.


Lisätietoja työmarkkina-asiamies Juha Isoniemi ja johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima