Faba ja Viking Genetics Finland

​​​​Tämä työehtosopimus on talokohtainen ja sitä noudatetaan FABAn palveluksessa olevien toimihenkilöiden työsuhteissa. FABA Jalostus on koko maan kattava jalostus- ja neuvontapalveluita tuottava kokonaisuus, joka koostuu useista yrityksistä ja järjestöistä. Yritykset ja järjestöt vastaavat lypsykarjojen, lihakarjojen ja sikojen jalostuspalveluista sekä naudan- ja sian siementuotannosta Suomessa. Koska tällä toimialalla on hyvin vaihtelevia toimintoja, on myös ammattinimikkeistö laaja neuvontatehtävistä toimistotehtäviin.

Lisätietoja: työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki​​ ja työmarkkinalakimies Anniina Kannelsuo

Uusi sopimus:

Vanhat sopimukset: