Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Yleissitovaa Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusta sovelletaan alan teknisten- ja teollisuustoimihenkilöiden tehtäviin. Jytyläiset toimivat alalla tyypillisesti taloudellis-hallinnollisissa toimihenkilötehtävissä, kuten mm. palkkahallinnossa.

Lisätietoja: työmarkkina-asiamies Veli ​Vähämäki ja työmarkkina-asiamies Arto Vallivaara

Sopimukset: