SOTE

Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus) uusi sopimuskausi on 1.5.2022 – 30.4.2025. SOTE-sopimuksesta tulee 2023 aloittavien uusien hyvinvointialueiden sopimus.

SOTE-sopimuksen määräykset ovat vastaavat kuin KVTES:ssä eli muutokset ovat lähinnä teknisiä. Jaksotyöaikamääräyksissä on kaksi uutta kohtaa (Vuorokausilepo ja vapaapäivien sijoittelu). Työnantaja ilmoittaa työ- ja virkaehtosopimuksen muuttamisesta palkansaajalle, eikä työ- ja virkaehtosopimuksen vaihtuminen edellytä työsopimuksen päivittämistä. 

KT:n yleiskirjeestä 6/2021 löytyvät tarkemmat ohjeet sopimuksen toimeenpanosta ja siirtyvästä henkilöstöstä. Sote-ryhmä antaa lisäksi tarpeen mukaan tarkentavia ohjeita ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (alla).

Uusi sopimus:


Vanhat sopimukset:


Lue lisää: