KVTES

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) on kunta-alan keskeisin työehtosopimus, jota sovelletaan kuntien ja kuntayhtymien viranhaltijoihin ja kuukausipalkkaisiin työntekijöihin. Uusi sopimus on voimassa 1.5.2022 – 30.4.2025. Uusi KVTES-sopimus lisätään kokonaisuudessaan Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n nettisivuille.

Uusi sopimus:


Vanhat sopimukset:

2020–2022


2018–2020

Nykyistä edeltävän KVTES-sopimuksen keskeinen sisältö on KT:n yleiskirjeessä ja Jytyn tiedotteissa. Sopimus on julkaistu KT:n internetsivuilla verkkojulkaisunaEdellinen KVTES oli voimassa 1.2.2018–31.3.2020.

KVTES:n työaikamääräykset 2018

Työaikaluvun 1.5.2018 voimaan tulevista muutoksista, erityisesti yleis- ja toimistotyöajan muutoksista on laadittu yhteinen yleiskirje 2/2018 

​KVTES:n jaksotyömääräykset 2015

1.6.2015 voimaan tulleet jaksotyömääräykset koskevat lähinnä työaikalu​vun 9, 16 ja 17 §:iä eli säännöllistä työaikaa, lisä- ja ylityötä keskeytyneellä työaikajaksolla ja ylityökorvausta. Muodollista jaksotyötä koskevat määräykset poistuivat. Arkipyhät, jotka on lueteltu työaikaluvun 7 § 2 momentissa, alentavat ylityörajaa. 

Kuntatyönantajien yleiskirje 10/2014
Pääsopijajärjestöjen ja KT:n yhteiset soveltamisohjeet​​ 

KVTES:n palkkahinnoittelumuutokset 2015

​Palkkahinnoitteluliitteitä 1,2,7 ja 8 uudistettiin merkittävästi. Lisäksi joitakin alarajoja korotettiin myös muissa liitteissä. Uudet määräykset, palkkahinnoitteluliitteiden peruspalkat sekä KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteiset soveltamisohjeet löytyvät Kuntatyönantajien yleiskirjeestä 9/2014.​

KVTES palkkausjärjestelmäopas.jpg ​​​
Palkkausluku on uudistettu​ kokonaisuudessaan ja sopijaosapuolet tekivät siihen liittyen oppaan: 
Toimiva palkkaus on kaikkien etu

​​