KVTES

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES on kunta-alan keskeisin työehtosopimus, jota sovelletaan kuntien ja kuntayhtymien viranhaltijoihin ja kuukausipalkkaisiin työntekijöihin. Sopimuksen keskeinen sisältö on KT:n yleiskirjeessä ja Jytyn tiedotteissa. Sopimus on julkaistu KT:n internetsivuilla verkkojulkaisunaKVTES on voimassa 1.2.2018–31.3.2020.


Lisätietoja:


Sopimuksen sisältö

KT:n yleiskirjeessä 1/2018 (19.3.2018) on selostettu palkantarkistukset sopimuskaudella ja sopimusmääräysten muutokset. Yleiskirje on laadittu yhdessä pääsopijajärjestöjen kanssa.

Lue lisää: https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2018/1/kvtes-2018-2019  

- Kunta-alan (KVTES) neuvottelutuloksen keskeinen sisältö
- Usein kysyttyä: Mitä tuloksellisuuteen perustuva kertaerä tarkoittaa?

Sopimus on julkaistu KT Kuntatyönantajien sivuilla: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES (www.kt.fi)

KVTES:n 2018 voimaan tulleet työaikamääräykset 

Työaikaluvun 1.5.2018 voimaan tulevista muutoksista, erityisesti yleis- ja toimistotyöajan muutoksista on laadittu yhteinen yleiskirje 2/2018 

​KVTES:n jaksotyömääräykset

1.6.2015 voimaan tulleet jaksotyömääräykset koskevat lähinnä työaikalu​vun 9, 16 ja 17 §:iä eli säännöllistä työaikaa, lisä- ja ylityötä keskeytyneellä työaikajaksolla ja ylityökorvausta. Muodollista jaksotyötä koskevat määräykset poistuivat. Arkipyhät, jotka on lueteltu työaikaluvun 7 § 2 momentissa, alentavat ylityörajaa. Lisätietoja: Jonna Voima ja Arto Vallivaara​.

Kuntatyönantajien yleiskirje 10/2014
Pääsopijajärjestöjen ja KT:n yhteiset soveltamisohjeet​​ 

​Palkkahinnoittelumuutokset 1.7.2015

​Palkkahinnoitteluliitteitä 1,2,7 ja 8 uudistettiin merkittävästi. Lisäksi joitakin alarajoja korotettiin myös muissa liitteissä. Uudet määräykset, palkkahinnoitteluliitteiden peruspalkat sekä KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteiset soveltamisohjeet löytyvät Kuntatyönantajien yleiskirjeestä 9/2014.​

KVTES palkkausjärjestelmäopas.jpg ​​​
Palkkausluku on uudistettu​ kokonaisuudessaan ja sopijaosapuolet tekivät siihen liittyen oppaan: 
Toimiva palkkaus on kaikkien etu


Vanhat sopimukset:

Kilpailukykysopimuksen mukainen KVTES on voimassa 1.2.2017 – 31.1.2018.​


Kilpailukykysopimuksen soveltamisneuvottelut: kilpailukykyso​pimusneuvottelut.

​​