KirVESTES

​Kirkon yleistä virka- ja työehtosopimusta (KirVESTES) sovelletaan evankelisluterilaisten seurakuntien palveluksessa oleviin viranhaltijoihin ja työsopimussuhteisiin työntekijöihin. Sopimusta ei kuitenkaan sovelleta työnantajana seurakuntaa edustaviin viranhaltijoihin. KirVESTES on kirkon alan yleissitova virka- ja työehtosopimus. Uusi sopimus on voimassa 1.4.2020–28.2.2022 (23 kk). Kirkon alalla on lisäksi lukuisa määrä erillissopimuksia, kuten neuvottelujärjestystä säätelevä pääsopimus, luottamusmiessopimus ja yleissopimus yhteistoiminnasta seurakunnissa. Myös kirkon palkkausjärjestelmästä on annettu erilliset soveltamisohjeet.

Kirkon alan uuden sopimuksen neuvottelutulos hyväksyttiin kaikkien osapuolten hallinnoissa 10.6.2020. KirVESTES-sopimus löytyy kokonaisuudessaan alta. Sopimuksen sisältö on kerrottu Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä A4/2020. Keskeiset kohdat löytyvät Jytyn tiedotteessa (10.6.2020) sekä sopimusratkaisun esittelystä. Alkuperäiset sopimusasiakirjat löytyvät myös alta.

Lisätietoja: työmarkkinalakimies Anne Sarvi

Sopimus:

Kooste sopimusratkaisusta:


Sopimusasiakirjat:    Lue lisää kirkon sopimuksista Kirkon työmarkkinalaitoksen sivuilta.