KirVESTES

​Kirkon yleistä virka- ja työehtosopimusta (KirVESTES) sovelletaan evankelisluterilaisten seurakuntien palveluksessa oleviin viranhaltijoihin ja työsopimussuhteisiin työntekijöihin. Sopimusta ei kuitenkaan sovelleta työnantajana seurakuntaa edustaviin viranhaltijoihin. KirVESTES on kirkon alan yleissitova virka- ja työehtosopimus. 

Uusi sopimus on voimassa 1.3.2022–29.2.2024. Vuoden 2023 palkantarkistuksista neuvotellaan 31.12.2022 mennessä. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä 31.12.2022 mennessä, on sopimus irtisanottavissa 16.1.2023 mennessä päättymään 28.2.2023.

Kirkon alalla on lisäksi lukuisa määrä erillissopimuksia, kuten neuvottelujärjestystä säätelevä pääsopimus, luottamusmiessopimus ja yleissopimus yhteistoiminnasta seurakunnissa. Myös kirkon palkkausjärjestelmästä on annettu erilliset soveltamisohjeet.

 Sopimuksen sisältö on kerrottu Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä 2/2022. Keskeiset kohdat löytyvät Jytyn tiedotteessa (11.3.2022). 

Lisätietoja:  työmarkkinalakimies Viivi Vidgren


Vanhat sopimukset:    Lue lisää kirkon sopimuksista Kirkon työmarkkinalaitoksen sivuilta.