KirVESTES

Kirkon yleistä virka- ja työehtosopimusta (KirVESTES) sovelletaan evankelisluterilaisten seurakuntien palveluksessa oleviin viranhaltijoihin ja työsopimussuhteisiin työntekijöihin. Sopimusta ei kuitenkaan sovelleta työnantajana seurakuntaa edustaviin viranhaltijoihin.

KirVESTES on kirkon alan yleissitova virka- ja työehtosopimus. Kirkon alalla on lisäksi lukuisa määrä erillissopimuksia, kuten neuvottelujärjestystä säätelevä pääsopimus, luottamusmiessopimus ja yleissopimus yhteistoiminnasta seurakunnissa. Myös kirkon palkkausjärjestelmästä on annettu erilliset soveltamisohjeet.

Kirkon alan neuvottelutulos hyväksyttiin kaikkien osapuolten hallinnoissa 10.6.2020. Sopimuksen sisältö on kerrottu Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä A4/2020. Keskeiset kohdat löytyvät Jytyn tiedotteessa (10.6.2020) sekä sopimusratkaisun esittelyssä. KirVESTES on voimassa 1.4.2020–28.2.2022 (23 kk). Katso alta kaikki sopimusasiakirjat.

Lisätietoja: työmarkkinalakimies Anne Sarvi

Uusi sopimus:    Lue lisää kirkon sopimuksista Kirkon työmarkkinalaitoksen sivuilta.