KirVESTES

​Kirkon yleistä virka- ja työehtosopimusta (KirVESTES) sovelletaan evankelisluterilaisten seurakuntien palveluksessa oleviin viranhaltijoihin ja työsopimussuhteisiin työntekijöihin. Sopimusta ei kuitenkaan sovelleta työnantajana seurakuntaa edustaviin viranhaltijoihin.

KirVESTES on kirkon alan yleissitova virka- ja työehtosopimus. Kirkon alalla on lisäksi lukuisa määrä erillissopimuksia, kuten neuvottelujärjestystä säätelevä pääsopimus, luottamusmiessopimus ja yleissopimus yhteistoiminnasta seurakunnissa. Myös kirkon palkkausjärjestelmästä on annettu erilliset soveltamisohjeet.

Kirkon alalle saatiin neuvottelutulos 15.2.2018. Sopimuksen sisältö on kerrottu Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä ja keskeiset kohdat Jytyn tiedotteessa. Koko sopimus löytyy alta. KirVESTES on voimassa 1.2.2018 – 31.3.2020.

Lisätietoja: työmarkkinalakimies Anne Sarvi

Vanha sopimukset:

  • ​​KirVESTES 2017 (pdf) (voimassa 1.2.2017 lukien)
  • HUOM! KirVESTES 2017 liitteinä ovat palkkaus- ja korvausliitteet sekä erilliset sopimukset ja suositukset.    Lue lisää kirkon sopimuksista Kirkon työmarkkinalaitoksen sivuilta.