Kirkko

Jytyyn kuuluu runsaasti kirkon eri alojen työntekijöitä. Suurimpia jytyläisiä ammattiryhmiä alalla ovat talous- ja hallintoalan viranhaltijat ja työntekijät, lapsi- ja nuorisotyöntekijät, erityisammattimiehet, hautausmaa- ja puutarhatyöntekijät, kirkonpalvelijat sekä ruokahuollon työntekijät.

Seurakunta-alalla työskentelevät jäsenet kuuluvat alueellisiin yhdistyksiin tai valtakunnallisiin puutarha-alan yhdistykseen tai Seurakuntahallinnon henkilöstö yhdistykseen. Jytyssä toimii liittohallituksen alainen seurakunta-alan työryhmä.

KirVESTES on kirkon alan yleissitova virka- ja työehtosopimus, jota sovelletaan evankelisluterilaisten seurakuntien palveluksessa oleviin viranhaltijoihin ja työsopimussuhteisiin työntekijöihin. Sopimusta ei kuitenkaan sovelleta työnantajana seurakuntaa edustaviin viranhaltijoihin. Kirkon alan neuvotteluoikeudet ovat Jytyllä yhdessä JHL:n kanssa muodostetun Kirkon alan Unionin kautta.

Lue lisää sopimussivulta: Kirkon virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja: 

työmarkkinalakimies Anne Sarvi ja työmarkkina-asiamies Hanna Koskenheimo