Työehtosopimukset

​​Ammattiliitto Jyty neuvottelee työehtosopimuksista kunta-alalla, kirkon alalla ja yksityisillä aloilla. Kunta-alalla Jyty muodostaa JHL:n kanssa Julkisen alan unioni JAU:n (ent. Kunta-alan unioni), joka neuvottelee sopimuksista KT Kuntatyönantajien kanssa. Kirkon alalla Jytyn ja JHL:n muodostama Kirkon alan unioni neuvottelee Kirkon työmarkkinalaitoksen kanssa. Yksityisillä aloilla Jyty solmii työehtosopimuksia Elinkeinoelämän keskusliittoon (EK) kuuluvien työnantajaliittojen sekä muiden yksityisten työnantajayhdistysten kanssa.​ Jyty neuvottelee jäsentensä puolesta kaikkiaan 18 työehtosopimuksesta.

Jäsenmääriltään Jytyn suurimpia sopimuksia ovat:
Kunta-alalla Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES ja Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS.
Kirkon alalla Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus KirVESTES. 
Yksityisillä aloilla Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus AVAINTES, Yksityisen opetusalan tes, Yksityisen sosiaalipalvelualan tes, Terveyspalvelualan tes, neuvonta-alan tes ja yleissopimus.


Tutustu sopimussivuihin:Lisätietoja sopimusneuvotteluista: