Työehtosopimukset

​​Ammattiliitto Jyty neuvottelee työehtosopimuksista kunta-alalla, kirkon alalla ja yksityisillä aloilla. Kunta-alalla Jyty muodostaa JHL:n kanssa Julkisen alan unioni JAU:n, joka neuvottelee sopimuksista Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa. Kirkon alalla Jytyn ja JHL:n muodostama Kirkon alan unioni neuvottelee Kirkon työmarkkinalaitoksen kanssa. Yksityisillä aloilla Jyty solmii työehtosopimuksia Elinkeinoelämän keskusliittoon (EK) kuuluvien työnantajaliittojen sekä muiden yksityisten työnantajayhdistysten kanssa.​ Jyty neuvottelee jäsentensä puolesta kaikkiaan
19 työehtosopimuksesta.

Jäsenmääriltään Jytyn suurimpia sopimuksia ovat:
Kunta-alalla Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Sosiaali- ja terveysalan työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus) ja Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS).
Kirkon alalla Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus KirVESTES. 
Yksityisillä aloilla Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus AVAINTES, Yksityisen opetusalan tes, Yksityisen sosiaalipalvelualan tes, Terveyspalvelualan tes, Neuvonta-alan tes ja Yleissopimus.


Tutustu sopimussivuihin:Lue sopimusneuvotteluista: