Työehtosopimukset

​​Ammattiliitto Jyty neuvottelee työehtosopimuksista kunta-alalla, kirkon alalla ja yksityisillä aloilla. Kunta-alalla Jyty muodostaa JHL:n kanssa Julkisen alan unioni JAU:n (ent. Kunta-alan unioni), joka neuvottelee sopimuksista KT Kuntatyönantajien kanssa. Kirkon alalla Jytyn ja JHL:n muodostama Kirkon alan unioni neuvottelee Kirkon työmarkkinalaitoksen kanssa. Yksityisillä aloilla Jyty solmii työehtosopimuksia Elinkeinoelämän keskusliittoon (EK) kuuluvien työnantajaliittojen sekä muiden yksityisten työnantajayhdistysten kanssa.​ Jyty neuvottelee jäsentensä puolesta kaikkiaan 18 työehtosopimuksesta.

Jäsenmääriltään Jytyn suurimpia sopimuksia ovat kunnallinen yleinen työ- ja virkaehtosopimus KVTES, kunnallisen teknisen henkilöstön sopimus TS. Kirkon alalla sopimuksena on kirkon yleinen virka- ja työehtosopimuksesta KirVESTES. Yksityisillä aloilla keskeisiä sopimuksia ovat mm. Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus AVAINTES, yksityinen sosiaalipalveluala ja terveyspalveluala, opetusala, neuvonta-ala ja yleissopimus.


Tutustu sopimussivuihin:Lisätietoja sopimusneuvotteluista: