Palkkatilastot

 

Näille sivuille on koottu palkkaukseen ja palkitsemiseen liittyvää ajankohtaista tietoa sekä tilastoja.

Palkitsemisen kokonaisuus

Palkitsemisen kokonaisuus muodostuu aineellisista ja aineettomista palkitsemistavoista. Aineellisia palkitsemistapoja ovat mm. peruspalkka, tulospalkkiot, erikoispalkkiot ja erilaiset työsuhde-edut. Aineettomia palkitsemisen tapoja ovat mm. työn sisältö, koulutus- ja kehittymismahdollisuudet, mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon, työstä saatu palaute ja joustot työajassa sekä työsuhteessa.

Teknillisessä korkeakoulussa kehitettyyn palkitsemisen kokonaisuuden malliin on koottu useimmille organisaatioille tutut palkitsemistavat. Kunkin niistä ympärille voidaan rakentaa kokonainen palkitsemisjärjestelmä prosesseineen.

palkoko_pien.gif

Palkkaukseen ja palkitsemiseen liittyvää tietoa löytyy:

Tilastokeskus

Aalto-yliopiston palkitsemistutkimus