Jäsentutkimukset

Jyty tekee jäsenistölleen laajan jäsentutkimuksen neljän vuoden välein. Jäsentutkimuksessa selvitetään mm. jäsenistön rakennetta, näkemyksiä työelämästä sekä mielipiteitä liiton toiminnasta. Jäsenkyselyiden tietojen pohjalta saadaan analysoitua tietoa liiton kehittämiseksi.

Jäsentutkimuksien avulla seurataan myös, miten mielipiteet ovat muuttuneet vuosien varrella. Kyselyt toimitetaan jäsenille sähköisesti jäsenrekisterissä olevien tietojen perusteella.

Tuorein jäsentutkimus toteutettiin toukokuussa 2016 ja se julkaistiin liittovaltuuston järjestäytymiskokouksen yhteydessä 24.11.2016. Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä kaikille niille Jytyn jäsenille, joilla on sähköpostiosoite jäsenrekisterissä. Tuloksista toimitettiin raportti, yhteenveto ja infografiikka. Lisäksi tutkimuksesta tiedotettiin laajasti tiedotusvälineille ja jäsenille.
Jäsentutkimus 2016


Jäsentutkimus 2012


Jäsentutkimus 2008


Jäsentutkimus 2004