Häirintätutkimus

​Jytyn jäsenkyselyn mukaan 38 % vastaajista on kokenut työpaikallaan seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää, josta viimeisen vuoden aikana 8 %. Marraskuussa 2017 toteutettuun kyselyyn vastasi Jytyn naisvaltaisesta ja pääosin kunta-alalla työskentelevästä jäsenistöstä 2 449.

Kyselyn mukaan häirintää työpaikoilla tekevät joko työtoverit omassa työyhteisössä (68 %) tai asiakkaat ja potilaat (32 %). Työtovereiden tekemästä häirinnästä kollegan tekemää on 37 %, oman esimiehen 15 %, muun johtavassa asemassa olevan 14 % ja alaisen 2 %. Viimeisen vuoden aikana häirintää on kokenut 8 %, aikaisemmin nykyisessä työpaikassa 12 % ja entisessä työpaikassa 18 %. Häirintää kokeneista vastaajista 62 % on kokenut fyysistä ja tahdon vastaista koskettelua, halaamista tai suutelemista, Härskejä puheita tai asiattomia vartaloon tai seksuaalisuuteen kohdistuvia huomautuksia on kuullut 88 % ja itseensä kohdistuvia ahdistavia kommentteja tai uhkauksia 80 %.

Jytyn jäsenet työskentelevät pääosin kunnissa, kuntayhtymissä ja kunnan omistamissa osakeyhtiöissä sekä yksityisillä työnantajilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jytyn keskeisiä ammattialoja ovat sihteeri- ja hallintotyö, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaaliala, kirjastoala ja koulunkäynninohjaajat.

- Kysely toteutettiin marraskuussa 2017.
- Kyselyyn vastasi 2 449 Jytyn jäsentä, joista naisia oli 90 % ja miehiä 10 %.
- Pääosa 87 % vastaajista työskenteli kuntasektorilla (kunta, kuntayhtymä tai kunnan omistama osakeyhtiö) kaikkialla Suomessa.
- 91,5 % työskenteli työntekijänä tai viranhaltijana, 8,5 % esimiehenä tai johtajana.
- Vastanneista merkittävin osa tekee sihteeri- ja hallintotyötä 44 %

Lue lisää: Jytyn jäsenkysely: Yli kolmannes kokenut seksuaalista häirintää työpaikallaan