Tutkimukset ja tilastot

Liitto tekee tutkimustyötä itsenäisesti sekä yhteistyössä mm. Kuntatyönantajien (KT) ja muiden ammattijärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tutkimustoiminnan tarkoituksena on hankkia ajankohtaista tietoa jäsenkunnan edunvalvonnan tueksi.

Selvitämme jäsenten näkemyksiä erilaisilla kyselytutkimuksilla edunvalvonnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tueksi. Omien tutkimusten lisäksi hyödynnämme myös monien eri tahojen tuottamaa tietoa.

Kehitämme toimintaamme ja jäsenpalvelujamme jatkuvasti jäseniltämme saadun palautteen avulla. Palvelumuotoilun keinoin kartoitamme mm. asiakastarpeita ja -ymmärrystä, jotta voimme tarjota jäsenillemme paremmin vastinetta jäsenmaksuille.

Lisäksi teemme joka neljäs vuosi laajan jäsentutkimuksen, jossa selvitämme jäsenkunnan mielipiteitä ajankohtaisista työelämää koskevista asioista. Jäsentutkimuksella saamme myöskin tietoa jäsenten työmarkkinatilanteesta, jäsenkunnan rakenteesta, sijoittumisesta työmarkkinoille, palkkauksesta sekä työajoista ja se antaa myös vertailutietoa miten mielipiteet työelämää kohtaan ovat muuttuneet vuosien varrella.

Teemme vuosittain useita ajankohtaisia selvityksiä ja kyselyitä sekä luottamushenkilöille että koko jäsenistölle. Kyselyt toteutamme sähköisinä kyselyinä, joten huolehdithan, että jäsenrekisterissämme on ajantasalla olevat yhteystietosi.