Tutkimukset ja tilastot

Liitto tekee tutkimustyötä itsenäisesti sekä yhteistyössä mm. Kuntatyönantajien (KT) ja muiden ammattijärjestöjen kanssa. Tutkimustoiminnan tarkoituksena on hankkia ajankohtaista tietoa jäsenkunnan edunvalvonnan tueksi.

Selvitämme jäsenten näkemyksiä erilaisilla kyselytutkimuksilla edunvalvonnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tueksi. Tulosten avulla kehitämme myös jäsenpalveluita. Omien tutkimusten lisäksi hyödynnämme myös monien eri tahojen tuottamaa tietoa.

Teemme joka neljäs vuosi laajan jäsentutkimuksen, jossa selvitämme jäsenkunnan mielipiteitä ajankohtaisista työelämää koskevista asioista. Jäsentutkimuksella saamme myöskin tietoa jäsenten työmarkkinatilanteesta, jäsenkunnan rakenteesta, sijoittumisesta työmarkkinoille, palkkauksesta sekä työajoista ja se antaa myös vertailutietoa miten mielipiteet työelämää kohtaan ovat muuttuneet vuosien varrella.

Teemme vuosittain useita ajankohtaisia selvityksiä ja kyselyitä sekä luottamushenkilöille että koko jäsenistölle. Kyselyt toteutamme sähköisinä kyselyinä, joten huolehdithan, että jäsenrekisterissämme on ajantasalla olevat yhteystietosi.

Jytyn tutkimuksiin ja tilastoihin pääset tutustumaan oikeasta valintapalkista.