Tilapäinen hoitovapaa

Tilapäinen hoitovapaa äkillisesti sairastuneen lapsen hoitamiseen

Työntekijällä on oikeus saada enintään neljä työpäivää vapaata sairaan alle 10 vuotiaan (kunta-alalla alle 12 v) lapsen hoitamiseen tai hoidon järjestämiseen. Oikeus vapaaseen on vain toisella vanhemmista kerrallaan. Tilapäinen hoitovapaa on ensisijaisesti tarkoitettu lapsen hoidon järjestämiseksi. Määräykset löytyvät Työsopimuslain (Tsl) 4 luvun 6 §:stä ja palkkauksen osalta työehtosopimuksestasi. Tarkista oman työehtosopimuksesi määräykset, yleensä palkallisuudesta on sovittu.

Esimerkiksi KVTES:n mukaan tilapäisen hoitovapaan ajalta maksetaan palkka enintään kolmelta peräkkäiseltä kalenteripäivältä. Mikäli lapsi sairastuu kesken työpäivän, palkallinen aika on enintään kolme seuraavaa kalenteripäivää. Palkan maksamisen edellytyksenä on, että molemmat vanhemmat ovat ansiotyössä kodin ulkopuolella tai toisella vanhemmista ei muutoin tosiasiallisen esteen johdosta ole mahdollisuutta osallistua lapsen hoitoon tai kysymyksessä on yksinhuoltaja.

Esimerkki:
Lapsi sairastuu torstai-iltana. Työntekijä on normaalisti töissä maanantaista perjantaihin. Hän saa olla poissa töistä neljä                           työpäivää eli perjantain, maanantain, tiistain ja keskiviikon. KVTES:n perusteella hän saa palkan pe-su (3 kalenteripäivää) eli maanantaista keskiviikkoon työntekijällä on oikeus olla palkattomalla vapaalla (tarkista oman työehtosopimuksesi kirjaus). 

Jos em. poiketen myös viikonloppuna olisi työtä, työntekijän pitäisi mennä töihin tiistaina (tilapäisellä hoitovapaalla pe-ma). Jos lapsen sairaus kestää enemmän kuin neljä työpäivää, eikä hoitoa saada muuten järjestettyä, on vanhempien sovittava lisäpoissaolosta työnantajansa kanssa (poissaolo pakottavista perhesyistä, Tsl 4 luku 7§ tai palkaton vapaa/vuosiloma).

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle välittömästi tilapäisen hoitovapaan käyttämisestä, sen syystä ja sen arvioidusta kestoajasta. Työntekijän on esitettävä luotettava selvitys tilapäisen hoitovapaan perusteesta sekä tarvittaessa selvitettävä, ettei toinen lapsen vanhemmista käytä tilapäistä hoitovapaata samanaikaisesti. Luotettavaksi selvitykseksi lapsen sairastumisesta katsotaan esimerkiksi terveydenhoitajan antama tai muu työnantajan hyväksymä selvitys.