Palvelussuhteen pelisäännöt

Palvelussuhde on yleensä vakituinen eli toistaiseksi voimassaoleva ja kokoaikainen työ- tai virkasuhde. Muut palvelussuhteet ovat epätyypillisiä kuten osa- ja määräaikaisuus, pätkätyöt, vuokratyö ja ns. nollasopimukset. Epätyypilliset työsuhteet ovat lisääntyneet viime vuosina merkittävästi​.

Palvelussuhteeseen sovelletaan erilaisia työelämän pelisääntöjä, määräyksiä ja lakeja. Virka- ja työehtosopimukset ja lainsäädäntö ovat valtakunnan tason ohjausvälineitä. Työpaikoilla on usein tehty paikallisia sopimuksia tarkentamaan virka- ja työehtosopimuksia tai poikkeamaan niistä. Vähintäänkin on tehty paikallisia pelisääntöjä: miten meillä asiat hoidetaan? Paikallisista sopimuksista, säännöistä ja ohjeista tietää parhaiten Jytyn luottamusmies (lm) tai työsuojeluvaltuutettu (tsv).

Palvelussuhteeseen liittyy myös erilaisia poikkeustilanteita esim. lomautus ja irtisanominen. Yleensä ne ovat työnantajan päätösvallassa olevia yksipuolisia toimenpiteitä, mutta työnantajalla on yhteistoimintalain, työsopimuslain ja viranhaltijalain perusteella velvollisuus kuulla asianosaisia ja neuvotella asiasta ennen päätöksentekoa. Kuulemisessa työntekijä/viranhaltija saa käyttää avustajaa esim. lm tai tsv.

Palvelussuhteeseen liittyvissä ongelmissa kannattaa ensimmäiseksi kysyä neuvoa ja apua Jytyläisiltä henkilöstönedustajilta. 

 

​Miten toimia työpaikalla ongelmatilanteissa?

1. Keskustele asiasta ensin ESIMIEHESI kanssa

2.
Jos esimiehesi ei voi auttaa tai olette erimielisiä, ota yhteys JYTYN LUOTTAMUSMIEHEEN (yhteystiedot saat omalta yhdistykseltäsi)

3.
Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteys JYTYN ALUEASIAMIEHEEN


Työsuhteeseen liittyvistä perusasioista löytyy lisätietoa ammattijärjestöjen yhteisistä oppaista: