Palkkaus ja palkitseminen

​​Palkitsemisen kokonaisuus

Palkitsemisen kokonaisuus muodostuu aineellisista ja aineettomista palkitsemistavoista. Aineellisia palkitsemistapoja ovat mm. palkka, tulospalkkiot, erikoispalkkiot ja erilaiset työsuhde-edut. Aineettomia palkitsemisen tapoja ovat mm. työn sisältö, koulutus- ja kehittymismahdollisuudet, mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon, työstä saatu palaute ja joustot työsuhteessa (esim. työajoissa). ​

Teknillisessä korkeakoulussa kehitettyyn palkitsemisen kokonaisuuden malliin on koottu useimmille organisaatioille tutut palkitsemistavat. Kunkin niistä ympärille voidaan rakentaa kokonainen palkitsemisjärjestelmä prosesseineen.

palkoko_pien.gif

Palkkaukseen ja palkitsemiseen liittyvää tietoa löytyy:

Tilastokeskus