Jyty-lehden toimitus

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jytyliitto.fi

Jaana Parkkola

päätoimittaja, viestintäjohtaja
p. 040 571 0119
Sanna Pyysalo

toimitussihteeri, viestintäasiantuntija
p. 050 566 0611
Tuomas Muhonen

viestintäasiantuntija

p. 020 789 3758, 040 635 3644